Veel animo voor ZiuZ-camera

Vanuit de hele wereld is er belangstelling voor de nachtcamera 'de Strix' van het bedrijf ZiuZ in Gorredijk. Het gaat om een camera die ook zonder licht scherpere beelden kan maken dan tot nu toe mogelijk was. Zonder infrarood, zoals dat nu wordt gedaan. Bovendien kan de camera ook van dag- naar nachtstand overschakelen. In de kelder van het bedrijf staat een proefopstelling.
ZiuZ heeft ook belangrijke software gemaakt die de politie over de hele wereld gebruikt bij onderzoeken naar kinderporno.