Kerkuil broedt op internet

Het wel en wee van een broedende kerkuil is live te volgen op internet. It Fryske Gea heeft in een nestkast in Eernewoude een webcam neergezet. De nieuwe, extra ruime nestkast is in maart neergezet als vervanging van een oude kast.
Daar zit nu dus een kerkuilpaartje in te broeden op ondertussen vier eieren. Alles is 24 uren per dag te volgen via de website van de natuurorganisatie. Deskundige Johan de Jong houdt in blog bij, waarop de meest interessante zaken worden gemeld. Doel van de webcam is om mensen te laten zien hoe een kerkuil leeft.