Rabobank sluit vestigingen

De Rabobank Ljouwert-Noardwest Fryslân sluit een aantal van de kantoren. De bank doet dat omdat steeds meer klanten hun zaken via internet regelen en niet meer naar de bank zelf komen. Het gaat om de vestigingen in Harlingen, Menaldum, Stiens, Witmarsum en Vlieland. Daarnaast wordt het kantoor aan het Raadhuisplein in Franeker verhuisd naar een al bestaande vestiging van de bank aan Het Want.
De gebouwen op Vlieland en in Harlingen worden door de bank verkocht, bij de andere vestigingen gaat om het om gebouwen waarvan de huur wordt opgezegd.