Nieuw centrum seksueel geweld

Leeuwarden krijgt in mei een Centrum Seksueel Geweld. In dat centrum werken artsen, psychologen en politie samen om slachtoffers van seksueel geweld op te vangen. Er zijn al vergelijkbare centra in Utrecht, Nijmegen en Maastricht. Het idee is dat slachtoffers van seksueel geweld op een plek zowel medische, psychische als forensische hulp krijgen. Op die manier kunnen slachtoffers op een plek worden onderzocht en hoeven ze hun verhaal maar een keer te doen.
Bedoeling is dat er volgend jaar in het hele land centra komen om slachtoffers van seksueel geweld op te vangen. De financiering hiervoor is echter nog niet rond.