Oppositieakkoord Friese Meren

Vijf oppositiepartijen in de gemeente de Friese Meren hebben met elkaar een zogenoemd oppositieakkoord opgesteld. Daarin staan voorstellen voor het beleid van de gemeente. Volgens PvdA, VVD, D66, GroenLinks en NNP moet dit richting geven aan de koers van de Friese Meren.
De oppositiepartijen hebben kritiek op de manier waarop het hedendaagse CDA en FNP-college tot stand gekomen is. Dat zou niet gebeurd zijn op grond van een zogenoemd coalitieprogramma, met daarin afspraken voor de komende vier jaar. Ook is er kritiek op de nieuwe naam.