Friesland schiet met carbid

Rondom in de provincie wordt er weer carbidgeschoten. Op veel plekken zijn grote groepen mensen bijelkaar om de van oorsprong Germaanse traditie in ere te houden. Soms met tientallen melkbussen tegelijk. Het carbidschieten mag alleen op oudejaarsdag en tijdens de oudejaarsnacht.
Ook in Dantumadeel wordt er volop geschoten. Dat begon al in de nacht. De gemeente heeft vijftien locaties aangewezen waar dat mag. In Damwoude wordt al voor het vijftiende jaar op rij geschoten met meer dan 30 bussen.
Een aantal inwoners van Drenthe zijn een actie begonnen om het carbidschieten op de werelderfgoedlijst te krijgen om zo de traditie in stand te houden. Er is onder andere een speciale Facebookpagina aangemaakt. De carbidschieters in Damwoude steunen deze actie.