'Innovatie door onderwijs'

Fryslân moet vernieuwen op economisch gebied. Daarom zoeken het hoger en middelbaar beroepsonderwijs samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid. De plannen daarvoor werden dinsdag gepresenteerd in een studentenflat-in-aanbouw in Leeuwarden.
Stenden, de NHL en de Friese ROC's willen de economie in Fryslân op een hoger plan brengen door samenwerking en inspelen op de vraag uit het bedrijfsleven. Dat moet onder andere resulteren in zes innovatiewerkplekken.Welke bedrijven deelnemen en hoe het wordt betaald, is nog niet duidelijk.