SP schrikt van angstcultuur

De SP in de gemeenteraad van Smallingerland is erg geschrokken van het nieuws dat tientallen ambtenaren op het gemeentehuis zich onveilig voelen door de angstcultuur die door de jaren heen gegroeid is. De partij wil dat er een diepgaand onderzoek komt naar wat zich afspeelt op de werkvloer.
Volgens een groep ambtenaren worden ze al jaren geïntimideerd en in sommige gevallen weggepest.
Als verantwoordelijken wijzen ze verscheidene afdelingshoofden aan en ook de gemeentesecretaris en de directeur van de gemeente.
Fractievoorzitter van der Horst is geschrokken, maar het komt niet als een verrassing. Sommige ambtenaren hebben hem als eens om hulp gevraagd. Van der Horst heeft ook met burgemeester van Bekkum gepraat om aan te dringen op een onderzoek. Van Bekkum heeft toegezegd dat hij de zaak zal onderzoeken.