FNP in spagaat door regenboogbeleid: "Ik kan me voorstellen dat het teleurstelt"

Steatelid Sita Land-Dotinga (FNP)
Statenlid Sita Land-Dotinga (FNP) © Omrop Fryslân
Dat Gedeputeerde Staten geen 'actief regenboogbeleid' willen voeren, brengt de FNP in een spagaat. Terwijl FNP-gedeputeerde Sijbe Knol medeverantwoordelijk is voor dat besluit, wil de FNP-fractie juist geld beschikbaar stellen voor dat beleid.
Regenboogbeleid betekent dat de overheid zich actief inzet voor inclusiviteit, emancipatie, sociale veiligheid en acceptatie van de lhbtiqa+-gemeenschap.
Het regenboogbeleid heeft al een lange voorgeschiedenis in Fryslân. Na een grote campagne in 2019 en 2020 werd Fryslân - als laatste provincie in Nederland - een Regenboogprovincie. Daarop werd in 2022 een motie van FNP, D66, PvdA en SP aangenomen om daar ieder jaar 50.000 euro vrij voor te maken.

"Geen kerntaak"

Het viel dan ook rauw op het dak dat Gedeputeerde Staten op 16 januari dit jaar bekend maakten toch geen actief lhbtiqa+-beleid te willen voeren.
Gedeputeerde Femke Wiersma (BBB) verklaarde dat het "geen kerntaak" van de provincie is, eerder een taak van gemeenten. Bovendien zou er geen budget voor zijn. "Daarvoor moet eerst het weerstandsvermogen beter worden", zei Wiersma.
Sita Land-Dotinga vindt dat de provincie lhbtiqa+-beleid niet op gemeenten af moet schuiven
Sita Land vindt dat echter maar apart. "Het geld was gereserveerd, dus het is heel vreemd dat we het hier weer over moeten hebben. Want er is al over besloten."
Zij is het niet eens met het voorstel van het college. "Als je kijkt naar de eerdere moties die zijn aangenomen, dan kun je dat beleid niet zomaar opzij leggen. Maar daar lijkt het nu wel op."

"Een trap na"

In januari gaf Land al aan te vinden dat de motie door het college wel heel "makkelijk aan de kant wordt geschoven" en dat je daar kritisch op mag zijn.
"Afspraak is afspraak, daar moet je ook voor staan. Als we nu zeggen: we laten het voor wat het nu is, dan zie ik dat als 'een trap na.' Dan heb je al dat werk voor niets gedaan."
Sita Land-Dotinga vindt het apart dat dit onderwerp weer besproken moet worden
Gedeputeerde Staten zeggen tegemoet te komen aan de motie van 2022, waarin stat dat er een beleidsbrief moest komen. Maar volgens Land is dat wel een hele formele gang van zaken.
"In onze optiek is het: een man een man, een woord een woord", zegt ze. "Het college stelt nu dat er beleid is geschreven en dat er daarmee is voldaan aan de motie. Maar volgens ons is het niet in de lijn van de motie, zoals het nu wordt uitgelegd."
Het cv van Sita Land-Dotinga
Het cv van Sita Land-Dotinga © Omrop Fryslân
Het voorstel van het college brengt FNP-gedeputeerde Knol in een lastig parket. Hij stemde in 2020 voor de status als Regenboogprovincie. "Bij dergelijke zaken moet je naar eer en geweten mogen stemmen", schreef hij toen.
In 2022 was Knol zelfs een van de indieners van de motie om geld beschikbaar te stellen voor het beleid.

Knol heeft college niet kunnen overtuigen

Maar het kan verkeren. Nu moet Knol het voorstel van het college verdedigen. Toch is Land niet teleurgesteld in haar FNP-gedeputeerde. "Het kan best zijn dat de stemmen aan de achterkant anders liggen."
Land begrijpt dat het voor buitenstaanders niet consistent overkomt, al is het een logisch gevolg van het dualistische systeem. Knol moet het beleid vanuit zijn functie uitdragen. "Ze mogen naar eigen inzicht stemmen, maar ze treden wel met één stem naar buiten."
Maar toch: al zou Knol wel voor actief regenboogbeleid hebben gestemd, dan nog heeft hij zijn coalitiepartners daar kennelijk niet van kunnen overtuigen.
In 'It Polytburo' bespreken presentatoren Andries Bakker en Eric Ennema elke week met een gast actuele thema's in de politiek. Kijk hier naar de volledige uitzending met Sita Land-Dotinga.
Land vindt niet dat zij als FNP-fractie de FNP-gedeputeerde laten vallen. "Zo zie ik dat niet. Ik vind dat je op sommige onderwerpen anders mag denken."

Land begrijpt de teleurstelling

Verschillende maatschappelijke organisaties en partijen uitten kritiek op het voorstel van het college. Het COC vindt het "zorgwekkend", ook omdat een provincie een voorbeeldfunctie heeft.
Ik kan me voorstellen dat het voor hen een grote teleurstelling is.
Sita Land-Dotinga (FNP)
Land begrijpt de kritiek wel. "Wij hebben Fryslân en de regenbooggemeenschap geld en beleid toegezegd, dus ik kan me voorstellen dat het voor hen een grote teleurstelling is als wij met dit stuk instemmen."
De lhbtiqa+-gemeenschap rekent op de provincie, denkt ze. "Dat is ook logisch na wat hen is toegezegd. Laten we dan de daad bij het woord voegen."
Sita Land-Dotinga begrijpt de teleurstelling onder de lhbtiqa+-gemeenschap
Met D66 en GroenLinks is er een amendement opgesteld, om toch door te zetten in lijn van de eerdere motie. "Het roept op om met maatschappelijke organisaties te kijken hoe we dat geld zo effectief mogelijk in kunnen zetten."

Cruciale stemming

Komende woensdag is de cruciale dag, dan stemmen Provinciale Staten. Aan alle kanten wordt er druk uitgevoerd. Met insprekers, acties, een advertentie in de kranten en een oproep op een grote reclamezuil bij Leeuwarden roepen voorstanders op in te zetten op inclusiviteit.
"Het wordt echt wel spannend. We overleggen nog met andere partijen over waar iedereen staat en wat we kunnen doen", zegt Land. Ze hoopt op eensgezindheid. "Om te laten zien dat we betrouwbaar zijn en dat je op ons kunt rekenen."
De cartoon fan Gerco van Beek
De cartoon van Gerco van Beek © Omrop Fryslân