Sleeswijk-Holstein wil brug slaan naar Fries taal- en cultuurbeleid

karin
Karin Prien, cultuurminister van Sleeswijk-Holstein © Shutterstock.com (penofoto)
De Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein en Fryslân in Nederland zouden meer moeten samenwerken op het gebied van de Friese taal. Dat vindt onderwijsminister Karin Prien van die Duitse deelstaat. "Kennis over je eigen wortels en geschiedenis is belangrijk."
Dit zei Prien afgelopen zondag bij de jaarlijkse Biike Empfang, de traditionele politieke ontmoeting die voorafgaat aan het grote Noordfriese feest Biikebrennen. Prien heeft zelf Nederlandse wortels en ziet mogelijkheden voor meer samenwerking.
Prien vindt dat Fryslân en Nordfriesland veel gemeenschappelijk hebben als je kijkt naar landschap, mentaliteit, taal en cultuur.

Extra geld vrijgemaakt voor Noord-Friese lessen

Het Fries in Nordfriesland is met zo'n 8.000 sprekers op een bevolking van 166.000 ongetwijfeld een bedreigde taal, maar dat is volgens Prien zeker geen argument om je er niet voor in te spannen.
Wij vinden het erg belangrijk dat de Friezen hun taal en cultuur verder kunnen ontwikkelen.
Karin Prien
Integendeel, het parlement van Sleeswijk-Holstein heeft vorig jaar structureel meer geld vrijgemaakt om het Noord-Fries op school te voorzien van nieuwe leermiddelen en extra leerkrachten. Prien wil zo het aantal leerlingen dat les krijgt in één van de Noord-Friese streektalen weer laten groeien.
"Minderheden zijn erg belangrijk voor Sleeswijk-Holstein. Wij vinden het erg belangrijk dat de Friezen hun taal en cultuur verder kunnen ontwikkelen."
De Biike Empfang was in de Koogshalle (polderhal) in het plaatsje Reussenköge
De Biike Empfang was in de Koogshalle (polderhal) in het plaatsje Reussenköge © Omrop Fryslân
Met geld van de deelstaat is een nieuwe afdeling van het Nordfriisk Instituut begonnen met het maken van een volwaardige nieuwe lesmethode voor de tien basisscholen die Noord-Friese les aanbieden.
Voor de betrokken school is dat een opsteker, want voorheen moesten de leerkrachten zelf materiaal maken en vaak ook nog buiten werktijd. Voor het kleine groepje leerkrachten was dat niet vol te houden. Ze luidden daarom twee jaar geleden collectief de noodklok op een conferentie over de achteruitgang van het Noord-Friese onderwijs.

Taal in de lift

Wat Prien betreft is het Noord-Friese onderwijs nu over die dip heen. Het aantal leerlingen dat Noord-Friese les krijgt neemt volgens haar weer langzaam toe. In Nordfriesland staat het Fries op tien basisscholen en op één school voor voortgezet onderwijs op het lesrooster. Voor al die scholen geldt dat maar een kleine minderheid van de schoolkinderen de taal thuis meekrijgt.
Underwiisminister Prien (yn swarte jurk) tusken Noardfriezen yn tradisjonele klaaiinge
Onderwijsminister Prien (in zwarte jurk) tussen Noordfriezen in traditionele klederdracht © Omrop Fryslân
"De minderheden zijn een belangrijk deel van onze identiteit", zegt Prien. Naast Friezen wonen in Sleeswijk-Holstein Denen en Sinti en Roma. Omdat er ook Platduits en Zuid-Jutlands (Suderjysk) wordt gesproken geldt de regio als erg meertalig.

Politieke taal

Volgens Prien is het juist in een tijd van politieke onrust in Europa van groot belang om goed op de minderheden te letten. "Kennis over je eigen wortels en geschiedenis is belangrijk. Wij mogen de liefde voor de Heimat (thuisland, red.) niet overlaten aan populisten", zo zei de CDU-politica.
Volgens haar is het oude Noord-Friese gezegde 'Laten we de trollen verdrijven', dat bij het Biikebrennen hoort, nog steeds erg actueel. Ze verwijst daarmee naar de 'trollen' die op sociale media nepnieuws en haat verspreiden.
De Biike Empfang werd zondag ook bijgewoond door het Friese Statenlid Froukje de Jong van de BBB. Zij is van plan om het contact te leggen tussen onderwijsminister Karin Prien van Sleeswijk-Holstein en de Friese gedeputeerde Eke Folkerts.