RUG stopt met meertaligheidsopleiding en zoekt andere plek voor studie Fries

Fryske flagge, Ryksuniversiteit Grins
Friese vlag bij Rijksuniversiteit Groningen © Shutterstock
Het bestuur van de letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen heeft besloten om vanaf 2025 te stoppen met de bachelorstudie 'Minorities & Multilingualism' (minderheden en meertaligheid). Het Fries maakte daar sinds 2012 deel van uit als 'Frisian track'.
Toch is het niet de bedoeling dat het Fries verdwijnt op universitair niveau. Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs heeft recentelijk 340.000 euro toegezegd voor een studie Fries. Hij en de Tweede Kamer vinden dat de studie beschikbaar moet blijven en zichtbaarder moet worden.

Nieuwe bachelorstudie Fries

De universiteit is nu in overleg met het ministerie van Onderwijs en de provincie Fryslân over de beste vorm voor een nieuwe bachelorstudie Fries. "Er zit tijdsdruk op, want dit moet binnen anderhalf jaar geregeld zijn", vertelt woordvoerder Marijn van Bronkhorst van de letterenfaculteit.
"Je kunt niet zomaar binnen een paar weken of maanden een nieuwe bachelorstudie beginnen. Daar gaat altijd een accreditatietraject aan vooraf."
De universiteit is nog bezig met verschillende opties voor een nieuwe bachelorstudie Fries. Een daarvan is om de studie een plek te geven op de campus Fryslân van de universiteit in Leeuwarden
UCF
University Campus Fryslân in Leeuwarden © Omrop Frl
Minorities & Multilingualism werd in 2012 opgezet door professor Goffe Jensma met als doel de studie Fries, als onderdeel van een bredere studie over Europese taalminderheden, een goede plek te geven.
In eerste instantie leek dat goed te werken. De nieuwe studie trok aardig wat studenten en werd positief beoordeeld. Maar na verloop van tijd veranderde de focus van Minorities & Multilingualism en werkte de combinatie met het Fries minder goed.

Maatschappelijke thema's

De bachelorstudie Minorities & Multilingualism kijkt nu niet alleen naar taalminderheden, maar houdt zich ook bezig met thema's als Black Lives Matter, de emancipatie van de LGBTQ+-gemeenschap, en migratie en globalisering.
De studie wordt ook aanbevolen als academische beroepsopleiding tot 'diversiteitsmanager'.

Te weinig ruimte en tijd

Niet alle studenten van Minorities & Multilingualism hebben interesse in het Fries, en evenmin tonen alle Friese studenten belangstelling voor de andere onderdelen van M&M, zoals de studie onder studenten wordt genoemd.
Bovendien was er te weinig ruimte en tijd om alle aspecten van het Fries goed te kunnen bestuderen, zoals te lezen is in het recente rapport over de toekomst van de Frisistiek van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.
Er zit helaas ook geen enkele groei in, en daarom wordt de studie afgebouwd
Marijn van Bronkhorst, woordvoerder van de letterenfaculteit
Dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) nu heeft besloten om Minorities & Multilingualism af te bouwen, heeft alles te maken met geld. De opleiding had de laatste vijf jaar een gemiddelde instroom van tien studenten per jaar en is daarmee 'financieel noodlijdend'.
"Helaas is er ook geen enkele groei, en daarom wordt de studie afgebouwd," vertelt Van Bronkhorst. Studenten die al met de studie zijn begonnen, kunnen de bachelor wel afronden. Voor de docenten wordt naar een andere plek op de universiteit gezocht.

Aanmelden kan nog

In theorie kunnen nieuwe studenten zich nog steeds aanmelden voor Minorities & Multilingualism, maar de universiteit zal dat niet aanmoedigen.
"De studenten van nu kunnen de studie gegarandeerd afmaken," zegt Van Bronkhorst. "Dat wordt met eventuele nieuwe studenten een stuk lastiger, want veel studenten lopen onderweg vertraging op en dan geldt die garantie niet meer.