Minister akkoord met structureel geld voor Fries op universiteit

Fryske flagge, Ryksuniversiteit Grins
Friese vlag bij de universiteit in Groningen © Shutterstock
Minister Robbert Dijkgraaf van onderwijs stelt structureel 340.000 euro beschikbaar voor Fries op de universiteit. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
Hij reageert daarmee op de Friese Kamerleden Habtamu de Hoop (PvdA) en Aant Jelle Soepboer (NSC) die om het geld gevraagd hadden, en ook op een rapport van de Nederlandse Academie voor Wetenschappen KNAW, die stelt dat er zo snel mogelijk weer een universitaire studie Fries moet komen.
"Ik neem de aanbevelingen van de KNAW serieus en ga de mogelijkheden tot een bacheloropleiding Fries onderzoeken", zegt de minister.
ANP
Minister Robbert Dijkgraaf © ANP
"Het Fries heeft als tweede rijkstaal in de provincie Friesland een belangrijke positie en heeft daarmee ook een plaats in ons wetenschappelijk onderwijs en onderzoek."
In de jaren '70 kon nog aan vijf universiteiten Fries gestudeerd worden. Maar sinds 2013 wordt het Fries alleen nog maar aangeboden als onderdeel van de studie 'Minorities & Multilingualism' aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat is geen onverdeeld succes.
"Deze inbedding heeft niet de gewenste profilering voor het Fries tot stand weten te brengen of het gewenste aantal studenten voor het Fries gebracht", zegt de minister. "Dat is spijtig, maar ik heb er vertrouwen in dat met het structureel beschikbaar stellen van middelen het academisch Fries robuuster vorm gegeven kan worden."
De minister benadrukt in zijn antwoorden dat hij niet over het onderwijsaanbod haat. Daar gaan de instellingen zelf over.
Habtamu de Hoop
Habtamu de Hoop © Omrop Fryslân
De KNAM denkt dat er in totaal 650.000 euro nodig is voor een aparte studierichting Fries. "Ik deel de ambitie van de KNAW, maar dit is echt een gigantische stap naar de bachelor Fries", zegt De Hoop.
"Volgens het ministerie is 340.000 euro genoeg voor een universitair docent en een hoogleraar, want het komt bovenop het geld dat er al ligt."
"Daarnaast kan er het komend jaar nog verder gezocht worden naar meer geld, bijvoorbeeld bij het overleg over het Bestuursakkoord Friese Taal en Cultuur, of bij de voorjaarsnota van Binnenlandse Zaken. Daar blijf ik mij voor inzetten."

Zekerheid voor langere tijd

"Dit is een hele stap", zegt politiek verslaggever Onno Falkena. "De minister ziet een convenant tussen het Rijk en een universiteit ook wel zitten. Hij neemt daarmee een suggestie van het KNAW-rapport over."
"De KNAW zegt dat het Rijk en de provincie gewend waren om zulke zaken te regelen in het Bestuursakkoord Friese Taal en Cultuur, maar dat akkoord geldt maar voor vier jaar. En dit moet voor veel langere tijd geregeld worden, vindt het KNAW. Want je moet zekerheid hebben voor tien of misschien wel vijftien jaar."
Volgens Falkena staat Dijkgraad steeds positiever tegenover het Fries. "Het rapport van de KNAW is wat dat betreft een gamechanger. Dat kwam uit onverwachte hoek."