Raad van State buigt zich over gaswinning bij Ternaard: "Duidelijkheid nodig"

gaswinning NAM Noardsee
Een productieplatform voor aardgas van de NAM op de Noordzee boven Ameland © ANP
Zowel de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) als diverse Friese overheden waren het er woensdagochtend bij de Raad van State wel over eens. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over mogelijke gaswinning onder het Wad bij Ternaard.
De NAM is naar de Raad van State gestapt om aan te dringen op een besluit over de plannen bij Ternaard. De besluitvorming van het Rijk duurt veel te lang, vindt het bedrijf.

Duidelijkheid

De NAM wilde eigenlijk dat er binnen twee weken duidelijkheid komt van het ministerie van Economische Zaken. Dat lukt niet, zegt het ministerie. Dat hoopt eind maart een beslissing te kunnen nemen.
"Daar kunnen we tot op zekere hoogte in meegaan. Maar als het ministerie daarbij aangeeft dat ze niet kunnen garanderen dat het besluit over vergunningverlening dan ook daadwerkelijk valt, dan denken wij: daar gaan we weer", zo gaf de advocaat van de NAM aan op de zitting.
"De NAM is van mening dat alle belangen inmiddels zijn onderzocht. Wij willen weten waar we aan toe zijn."
De Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland en een van de Hoge Colleges van State. De belangrijkste taken van de RvS zijn het adviseren van de regering en het parlement over wetgeving en bestuur en het rechtspreken als hoogste bestuursrechter.
De Raad van State bestaat, naast de Koning als voorzitter, uit de vice-president en maximaal tien leden. Formeel gezien is Willem-Alexander de voorzitter, maar in de praktijk is dat de vice-president. Op dit moment is dat oud-minister Thom de Graaf van D66.
Het wachten is op een oordeel van demissionair minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof. Zij moet eerst bepalen of gaswinning niet te veel schade oplevert voor de natuur op het Wad, maar ook de minister houdt zich nu al een tijd op de vlakte.
Op de zitting werd door het ministerie gezegd dat ze mikken op een beslissing voor 1 april. "Het is nou eenmaal een hele gecompliceerde zaak. Wij streven echt naar een beslissing aan het eind van het kwartaal, maar daarbij zijn er wel factoren die voor vertraging kunnen zorgen."
Christianne van der Wal
Christianne van der Wal © ANP
"Wij zijn van mening dat we voldoen aan alle voorwaarden die nodig zijn voor een vergunning", zo zei directielid Martijn Kleverlaan van de NAM na afloop van de zitting. "Wij gaan er dan ook vanuit dat de Raad van State zal beslissen dat er een uitspraak moet komen, en dat die positief zal uitvallen voor ons."
Het mijnbouwbedrijf zegt daarbij het sentiment tegen gaswinning onder het Wad te begrijpen, maar "De winning van gas is nou eenmaal wat we doen. En we gebruiken nog steeds gas in Nederland, daar moeten we ook eerlijk over zijn."
Wij gaan ervan uit dat de uitkomst van dat besluit dan geen gaswinning is.
Friso Douwstra en Remco van Maurik
De Friese politiek heeft zich eerder uitgesproken tegen gaswinning in de Waddenzee bij Ternaard. Dat werd bij de zitting nogmaals onderstreept door gedeputeerde Friso Douwstra en dagelijks bestuurder Remco van Maurik van Wetterskip Fryslân.
Beide bestuurders zijn het wel eens met de NAM dat er snel een besluit moet komen. "Want ook voor de inwoners van Noardeast-Fryslân is dat nodig. En dan gaan wij ervan uit dat de uitkomst van dat besluit geen gaswinning is."

Werelderfgoed

Ook UNESCO is kritisch op de gaswinningsplannen. De werelderfgoedorganisatie heeft gezegd dat het Wad zijn beschermde status wel eens kan verliezen als de gaswinning wordt doorgezet.
Er moet duidelijkheid komen over gaswinning onder het Wad
"Ik zie een hardloopwedstrijd met twee hele vermoeide lopers", zo zegt Frank Petersen van de Waddenvereniging, die ook aanwezig was in Den Haag. "En eigenlijk zeggen ze allebei, haal die finish een stukje naar voren. Alleen wat er bij die finish wordt beslist, dat worden nog hele spannende slotmeters."

Tweede Kamer

De partijen die volgens hun verkiezingsprogramma niet per se tegen gaswinning in het Waddengebied zijn, hebben in de Tweede Kamer samen 73 zetels. Dat is net iets minder dan de helft. Van de vier partijen die op dit moment bezig zijn met de formatie van een nieuw kabinet zijn er twee voor (VVD en PVV) en twee tegen (NSC en BBB).
De Raad van State probeert binnen zes weken uitspraak te doen.