Twee Friese natuurgebieden in staat van crisis: grote vuurvlinder met uitsterven bedreigd

De grutte fjoerflinter
De grote vuurvlinder © Jurriën van Deijk
Het gaat slecht met de natuur in De Alde Feanen en de Rottige Meenthe & Brandemeer. Om die reden luidt de Ecologische Autoriteit nu de noodklok. Volgens het instituut zijn snel maatregelen nodig om beide natuurgebieden te redden.
De twee Natura 2000-gebieden staan bekend om de aanwezigheid van enkele bijzondere dier- en plantensoorten, zoals de noordse woelmuis, de meervleermuis, de kleine modderkruiper en de gevlekte witsnuitlibel. Beide gebieden vallen onder Europese beschermingsregels.

Vuurvlinder in gevaar

De Ecologische Autoriteit stelt vast dat de kwaliteit van de natuur in beide gebieden danig is afgenomen, met als gevolg dat bepaalde soorten nog amper in het gebied voorkomen. Zo wordt de grote vuurvlinder, die in de Rottige Meenthe & Brandemeer voorkomt, met uitsterven bedreigd.
Te veel neerslag van stikstof en problemen met het waterbeheer zijn de belangrijkste oorzaken van de problemen in de twee natuurgebieden.
"We weten al jaren wat voor problemen stikstof kan veroorzaken. Het is dan ook niet gek dat dat ook in deze gebieden naar voren komt", zegt Marja van der Tas, van de Ecologische Autoriteit.
Voor gezonde natuur speelt het water een belangrijke rol.
Marja van der Tas van de Ecologische Autoriteit
"En wat betreft het water: de Alde Feanen en Rottige Meenthe zijn in de loop der jaren hoger komen te liggen. Daarom moet er water naartoe worden gebracht. Maar is dat wel van goede kwaliteit? Want voor gezonde natuur speelt dat een belangrijke rol."
Volgens de Ecologische Autoriteit is het noodzakelijk dat de kwaliteit van het water wordt verbeterd en dat neerslag van stikstof in de twee natuurgebieden wordt verminderd.
Om de grote vuurvlinder te kunnen redden, moet op korte termijn een noodplan worden opgesteld én onmiddellijk in werking treden.

'Bemoedigend'

De autoriteit komt met de adviezen naar aanleiding van de 'analyse natuurdoelen' die de Provincie Fryslân heeft gemaakt. Het advies is samengesteld door een onafhankelijke werkgroep van personen uit de wetenschap.
Van der Tas vindt het 'bemoedigend' dat de Provincie Fryslân de problemen erkent. "Ik ben blij dat we hier niet alleen in staan."
Gedeputeerde Matthijs de Vries zegt dat de provincie hydrologisch en bodemonderzoek gaat doen. "Van veel dingen waren we ook al op de hoogte. We zijn al bezig met een plan voor de grote vuurvlinder. Het was een urgent rapport en die urgentie voelen wij ook."