Spieringvisserij in de Waddenzee mag niet meer: "Zat eraan te komen"

Fiskundersyk2
Een spiering © Omrop Fryslân
Er mag in de Waddenzee niet meer gevist worden op spiering. Dat heeft de rechtbank bepaald naar aanleiding van een bezwaar van Vogelbescherming Nederland. De vergunningen van de vier betrokken vissers zijn vernietigd.
Volgens de bestuursrechter heeft de minister van Natuur en Stikstof die de vergunningen afgeeft niet aangetoond dat dat geen kwaad kan voor de Natura 2000-gebieden IJsselmeer en Waddenzee. Het gaat niet goed met de spiering en de vogels die daar voor hun voedsel afhankelijk van zijn.
Eigenlijk was deze visserij door verschillende tussentijdse uitspraken al zo goed als stilgelegd. "Het zat er ook gewoon aan te komen", zegt visser Marinus van Malsen uit Makkum, die met zijn broer op de WON 1 jarenlang op spiering heeft gevist.
De laatste keren dat het kon verdienden zij in een paar weken tijd zo'n 25.000 euro. Samen met alle andere maatregelen en beperkingen betekent dit het eind van de commerciële visserij voor de broers.

Vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland is blij met de uitspraak, die volgens hen ook niet anders had kunnen uitvallen. "Wij vonden het best gek dat die vergunningen de laatste keer überhaupt nog verleend zijn." Dat zegt Hanne Tersmette van de organisatie.
spjirring
Spiering © Shutterstock.com (Venediktov Vladimir)
"Het gaat al lang slecht met de spiering op de Waddenzee en er werd juist op de plekken naar spiering gevist waar het van het IJsselmeer naar de Waddenzee kan komen." Het heeft er volgens haar vooral mee te maken dat gedacht werd dat het vissen geen invloed had op de populatie, bijvoorbeeld omdat het buiten het paaiseizoen werd gedaan.
"De rechtbank heeft nu bepaald dat het niet zeker is dat het daadwerkelijk geen invloed heeft", zegt Tersmette. "Daarom zijn de vergunningen nu ingetrokken, daar zijn we heel blij mee."

Oproep

In theorie kan de minister van Natuur en Stikstof nog een nieuw besluit nemen, maar dan moet ze wel kunnen aantonen dat de visserij de spiering en de spieringeters niet in de weg zit. Dat wordt een lastig verhaal.
Vogelbescherming Nederland vindt sowieso dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij te makkelijke natuurvergunningen afgeeft voor commerciële activiteiten op het water en roept het ministerie op daar beter mee om te gaan.