Rijk steekt 200.000 euro in onze taal, provincie wil meer Fries in de openbare ruimte

Tút en derút, oftewel een 'Kiss & Ride'-locatie in Sneek
Tút en derút, oftewel een 'Kiss & Ride'-locatie in Sneek © Omrop Fryslân, Sian Wierda
Het ministerie van Binnenlandse Zaken steekt eenmalig 200.000 euro in het behoud en bevorderen van het Fries. Provincie Fryslân wil met dat geld de taal meer zichtbaar maken.
Het Rijk trekt daarnaast ook 75.000 euro uit voor de erkende talen Nedersaksisch (waar ook het Stellingwerfs onder valt), Limburgs en Papiaments. De overheid is verplicht de minderheidstalen te beschermen en het Fries heeft als officiële taal een bijzondere positie.
Provincies en gemeenten mogen zelf besluiten waar ze het geld in willen steken. Provincie Fryslân heeft aangegeven het geld te willen uitgeven aan het zichtbaar maken van het Fries in de openbare ruimte.

"Trots op zijn"

Minister Hugo de Jonge maakte de investering op sociale media ook bekend in de Friese taal.
Hij schreef: "Eltse regio telt. En dat jildt ek foar de ferskate talen dy't wy mei-inoar prate. Der meie wy grutsk op wêze. Dêrom jouwe wy in ekstra ympuls oan de talen Limboarchsk, Nedersaksysk, Papiamintsk en Frysk om se te beskermjen en te befoarderjen."