Friezen moeten de gezondste Europeanen worden: zo wil De Friesland zorg voorkomen

Soarchfersekerder De Friesland
Zorgverzekeraar De Friesland © De Friesland
Friezen moeten in 2040 de gezondste mensen zijn van Europa. Dat is het doel van zorgverzekeraar De Friesland en de Friese zorgaanbieders. Er worden daarom op dit moment tal van afspraken gemaakt om dat doel te bereiken.
Die afspraken worden vastgelegd in akkoorden. Zo is er het IZA (Integraal Zorg Akkoord). Dat wordt gesloten met gemeenten en tal van andere zorgaanbieders en hulpverleners zoals de huisartsen.
"We willen daar concrete afspraken mee maken om te kijken hoe je zorg en welzijn bereikbaar houdt", zegt Rutger de Vries. Hij is manager zorginkoop bij De Friesland.

Gezondere levensstijl

Het doel is om te werken aan programma's die voorkomen dat mensen zorg nodig hebben, bijvoorbeeld door een gezondere levensstijl. Het wordt tijd om nu door te pakken, vinden ze bij de zorgverzekeraar. De akkoorden die nu worden gemaakt, moeten daarbij helpen.
De Vries: "Dat plan voor de regio is nodig om op langere termijn zorg te houden. De beweging die we in willen zetten, is dat we gaan van zorg naar gezondheid."
Daarmee doelt De Vries op preventie, voorkomen dat mensen zorg nodig hebben.
Sportschoenen met Friese sokken
Sportschoenen met Friese sokken © ANP
Het uitgangspunt van het nieuwe beleid is het zogenaamde Regiobeeld, dat begin juli gepresenteerd is. Daarin wordt geschetst hoe het ervoor staat met de zorg in de provincie. Duidelijk is dat Fryslân vergrijst en dat heeft consequenties voor de zorg.
Zo is er meer behoefte aan medisch specialisten. Ook is er een groot tekort aan huisartsen, met name in Leeuwarden en Heerenveen.
De rol van gemeenten wordt dus groot, weet ook De Vries. "Daar moeten we het gesprek met elkaar over aangaan: Hoe krijgen we dit wel voor elkaar."

2,8 miljard van het Rijk

Voor gemeenten kan dit soms best lastig zijn. Door bezuinigingen is niet overal geld voor beschikbaar. De Vries: "Daarover kun je in gesprek met de ministeries."
Er is geld beschikbaar vanuit het Rijk: "Landelijk is er 2,8 miljard euro beschikbaar gesteld voor deze akkoorden en voor de veranderingen", zegt De Vries. De Friese gemeenten kunnen er deels gebruik van maken.
Een yoga-sessie in het centrum van Leeuwarden
Een yoga-sessie in het centrum van Leeuwarden © ANP
Het is noodzaak, zo vinden ze bij De Friesland. Als mensen gezond zijn en geen zorg nodig hebben, komen ze er ook niet. De Vries: "Dat is waarom we de beweging maken fan zorg naar gezondheid."

Elkaar helpen

Er moet veel gebeuren om de ambitie te realiseren om van Friezen de gezondste mensen van Europa te maken. Bij De Friesland zien ze het liefst in iedere stad, dorp of wijk een plek voor zich waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Als je elkaar kent, kun je elkaar ook helpen om mentaal gezond te blijven of te worden, zo is de gedachte.