Nieuwe poëzietegel met strijdbaar gedicht van Fedde Schurer voor de Leeuwarder rechtbank

Deputearre Eke Folkerts ûntbleatet de nije poëzijstien mei de tekst fan Schurer op it Saailân
Gedeputeerde Eke Folkerts onthult de nieuwe poëziesteen met de tekst van Schurer op het Zaailand © Omrop Fryslân
Voor de Leeuwarder rechtbank is woensdag een nieuwe poëzietegel onthuld met een strijdbaar gedicht van de Friese dichter Fedde Schurer.
Het gaat niet om een primeur, want een kleinere steen met dezelfde tekst ligt al sinds 2001 bij de ingang van het Leeuwarder gerechtshof. Die steen wordt in de praktijk vaak door het uitgaanspubliek gebruikt als fietsenstalling en is niet meer te lezen.
Dat kan niet, vindt de Stichting Poëzietableaus Leeuwarden. De stichting vindt de tegel belangrijk, vanwege de historische context van Kneppelfreed.
Op die dag, 16 november 1951, moest Fedde Schurer, toen hoofdredacteur van de Heerenveense Koerier, voorkomen vanwege het beledigen van een kantonrechter die geen Fries wilde verstaan. De aanhangers van Schurer konden de zaak niet bijwonen en leverden op die dag slag met de politie op het Zaailand.
De âlde poëzijstien wurdt yn 'e praktyk gauris brûkt as fytsestalling en is bot fertutearze
De oude poëziesteen wordt in de praktijk vaak gebruikt als fietsenstalling en is erg verwaarloosd © Omrop Fryslân
"Het was een markant punt in de strijd voor de emancipatie voor het Fries", zegt Johanneke Liemburg, biograaf van Fedde Schurer. "Het heeft geleid tot wetgeving voor de positie van het Fries in de Nederlandse rechtsstaat."
Bij de herdenking van 50 jaar Kneppelfreed in 2001 kwam Arno Brok, toen wethouder van cultuur van Leeuwarden, met het voorstel om Schurer een poëzietegel te geven.
Op de tegel staat de volgende tekst: "Lit dan krûpe dat net gean doar, lit dan bûge dat net stean doar, dy't net krûpen learde giet, dy't fan bûgjen frjemd bleau stiet, heech it hert heech de kop, Frysk bloed tsjoch op. "

Liefdesvers

"Dit gedicht past goed bij de manifestatie van Kneppelfreed. Ik snap daarom dat er in 2002 voor dit gedicht is gekozen. Maar in deze tijd zou ik liever voor het kwatrijn van Schurer over de liefde hebben gekozen", zei Liemburg in haar toespraak.
"Leavje dyn neiste mei dyn hiele hert, leavje dyn alderneiste en freegje net, beachtsje it blinken fan dyn flechtige stûnen, haw leaf haw leaf, want moarn is it te let."

Fries in de rechtbank

President Fred van der Winkel van de rechtbank Noord-Nederland was ook aanwezig bij het onthullen van de poëziesteen. Er is nog steeds discussie en af en toe ook wel ergernis over het gebruik van het Fries voor de rechtbank, maar volgens Van der Winkel wordt daar hard aan gewerkt.
"Het bord aan de gevel krijgt binnenkort een Friese tekst", zegt Van der Winkel. "We gaan niet alleen het bord aan de gevel veranderen, we zijn veel groter aan het kijken wat we kunnen verbeteren voor het Friestalige."