Ministerie gaat aan de slag met aanbevelingen uit rapport ongeluk Waddenzee

De wettertaksy Stormloper nei it ûngelok
De wettertaxi Stormloper na het ongeluk © Douwe Wiegman jr.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over het ongeluk op de Waddenzee vorig jaar. Dat stelt het ministerie in een schriftelijke reactie.
Het onderzoeksrapport dat woensdagochtend werd gepubliceerd stelt dat beter vaargedrag en heldere wet- en regelgeving voor meer veiligheid op de Waddenzee kan zorgen.
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) heeft onderzoek gedaan naar de situatie op het Wad, naar aanleiding van het ongeluk tussen de snelboot Tiger en watertaxi De Stormloper. Vier mensen kwamen bij dat ongeluk om het leven. Het lichaam van één van hen, de 12-jarige Riemer uit Sexbierum, is nog steeds niet gevonden.
Volgens het rapport hebben beide betrokken schippers te hard gevaren, zich niet aan de vaarregels gehouden en onvoldoende gecommuniceerd.

Wet- en regelgeving

Het ministerie moet volgens het rapport de wet- en regelgeving zo aanpassen, dat een duidelijker beleid ontstaat. Daarmee wordt het voor Rijkswaterstaat gemakkelijker de regels te handhaven.
In een eerste reactie laat het ministerie weten de adviezen ter harte te nemen. "Veiligheid staat op één en het ministerie gaat hard aan de slag om snel invulling te kunnen geven aan deze aanbevelingen. De officiële kabinetsreactie volgt in het eerste half jaar van 2024."

Reactie bedrijven

"De aanvaring heeft vreselijke gevolgen gehad", laat watertaxibedrijf De Bazuin in een eerste schriftelijke reactie weten. "Ons medeleven gaat nog altijd uit naar alle nabestaanden, de gewonden en andere betrokkenen. Wij kunnen ons voorstellen dat de publicatie van dit rapport voor hen, net als voor ons, op sommige punten duidelijkheid geeft, maar tegelijkertijd ook lastig is."
De skea oan de Tiger is goed te sjen
De schade aan de Tiger is goed te zien © SRFotografie
Rederij Doeksen, eigenaar van de snelboot Tiger, schrijft dat ze direct na het ongeluk al maatregelen hebben genomen. Ze hebben onder andere een sneldienstsimulator in gebruik genomen: "Hierdoor kan er nog meer getraind kan worden op bijzondere situaties door onze kapiteins en stuurlieden."
Daarnaast wordt tegenwoordig de snelheid van de schepen beter gemonitord en zijn meer camera's aan boord geplaatst om in geval van een incident sneller informatie te krijgen.

Om tafel met ondernemers

Rijkswaterstaat heeft volgens de OVV ook een taak als het gaat om het veiliger maken van de Waddenzee. Rijkswaterstaat is samen met de politie en ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) verantwoordelijk voor de handhaving.
Rijkswaterstaat krijgt het advies om met ILT en de betrokken ondernemers om tafel te gaan om afspraken te maken over het scheepverkeer op de Waddenzee.
Ook moet de handhaving op snelheid van schepen worden aangescherpt. De aanbeveling is om te kijken of radargegevens kunnen worden gebruikt voor de handhaving. Zo nodig moet daar de wet voor aangepast worden.

Veiligheid op de agenda

Ook Rijkswaterstaat zegt met de aanbevelingen in het rapport aan de slag te gaan: "Als water-, kust- en natuurbeheerder zijn we vanuit die rol voortdurend met veel partijen in gesprek, waaronder rederijen en watertaxibedrijven. Veiligheid, in de breedste zin van het woord, is tijdens deze gesprekken altijd één van de onderwerpen."
Na het ongeluk is dit onderwerp nog vaker op de agenda gekomen: "Want een ieder is er van doordrongen dat de kans op dergelijke ernstige ongelukken tot een minimum beperkt moet worden."

Reactie slachtoffers

"Wat onze cliënten waarderen is dat de onderzoeksraad de betrokken bedrijven aanspreekt op hun verantwoordelijkheid", zegt advocaat Nanne Greven. Hij vertegenwoordigt op één persoon na de slachtoffers van het bootongeluk.
"Onze cliënten hopen dat het rapport en het plan van aanpak zullen bijdragen aan een veiligere Waddenzee." De conclusies waren volgens Greven niet helemaal nieuw voor zijn cliënten.
"De familie is al eerder door het OM op de hoogte gesteld van het onderzoek van het OM en de politie. Wat dat betreft stonden er voor de cliënten geen nieuwe dingen in."