KAART: Plaatsing openbare laadpalen loopt ver achter op schema, maar "ambitie is er"

Laadpeal
Laadpeal © ANP
Het plaatsen van openbare laadpalen in Fryslân loopt ver achter op schema. Voor het einde van 2024 moeten er 700 openbare laadpalen zijn bijgekomen in vergelijking met de zomer van 2022. Tot nu toe zijn er 200 geplaatst. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omrop Fryslân.
De provincie Fryslân neemt, in opdracht van 17 van de 18 Friese gemeenten, het plaatsen van de laadpalen in de openbare ruimte voor zijn rekening. Alleen de gemeente Súdwest-Fryslân doet niet mee, zij hebben een eigen concessie uitgeschreven.
Het plaatsen van openbare laadpalen in Fryslân ligt ver achter op schema
Inwoners van Fryslân kunnen online een aanvraag voor een openbare paal indienen. Gemeenten kunnen ook op eigen initiatief locaties aanwijzen. Wanneer een aanvraag is goedgekeurd, plaatst het bedrijf TotalEnergies de paal.

'Hoge ambitie'

TotalEnergies laat in een reactie weten dat het resultaat tot nu toe "niet volledig in lijn loopt met onze initiële planning". Dat komt omdat het bedrijf afhankelijk is van verschillende factoren bij het plaatsen van de palen, zegt een woordvoerder.
"De belangrijkste is de opeenvolgende beschikbaarheid van capaciteit bij de netbeheerder en installatiepersoneel. Door de hoge ambitie van Nederland op het gebied van realisatie van laadinfrastructuur staan beiden voortdurend onder druk."
"Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereiding om nog een substantieel aantal laadpunten te realiseren voor het einde van dit jaar en hiermee ook in te lopen op onze planning."

Anderhalf jaar wachten

Hans Brans en Katja Westra uit Weidum zijn de afgelopen anderhalf jaar helemaal vastgelopen in de aanvraagprocedure. "Je kunt online zien wat de status van je aanvraag is. We hebben in het voorjaar van 2022 online een laadpaal aangevraagd. Ik geloof dat we intussen bij stap 6 zijn in het proces van goedkeuring", verzucht Westra.
Om dan cynisch aan te vullen: "Er zijn in totaal elf stappen."
Er zijn vier voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een publieke laadpaal:
  1. Je moet minimaal 18 uur per week wonen of werken in de gemeente waar je de laadpaal aanvraagt.
  2. Je moet een elektrische auto hebben, of laten zien dat je er een hebt gekocht (bijvoorbeeld met een koopcontract of eigendomsbewijs).
  3. Er mag nog geen openbare laadpaal zijn binnen 250 meter van het aanvraagadres. Is dit wel zo, dan wordt eerst gekeken of deze paal veel wordt gebruikt.
  4. Je mag geen mogelijkheid hebben tot parkeren op een eigen oprit of bedrijventerrein. Is dit wel het geval, dan moet je zelf een laadpaal regelen.
Het stel heeft te maken gehad met fouten in de aanvraag buiten hun eigen schuld om. Daar kwam ook nog een bezwaarprocedure van een van de omwonenden overheen.
"En daar is ook helemaal niets op tegen hoor", zegt Westra. "Maar nadat je de aanvraag hebt ingediend, kan het dus heel lang duren. Al die tijd heb je geen idee hoe het zal gaan of wanneer het zal gebeuren."
Het stel heeft nu aan de zijkant van hun huis, in de steeg, zelf een stopcontact voor buiten gemaakt. Daarmee kan de auto worden opgeladen. Ideaal is het niet, en eigenlijk is het illegaal. Want om bij de auto te komen moet er een meterslange kabel door de steeg, over de stoep en over de weg naar de geparkeerde auto worden gelegd.
"Dat mag natuurlijk niet, want daar kunnen mensen over struikelen. Daarom leggen we op de stoep een kleedje over de kabel heen."
Gedeputeerde Matthijs de Vries heeft goede hoop dat er in het komende jaar 500 laadpalen geplaatst worden
Gedeputeerde Matthijs de Vries begrijpt de ergernis bij Westra. Toch gelooft hij nog steeds in het doel van 700 nieuwe palen voor 1 januari 2025.
"We hebben wat problemen met de productie van de laadpalen gehad. Er waren te weinig chips beschikbaar. Dat is nu voorbij. Bovendien hebben we ook te maken met personeelskrapte, dat is weer een nieuw probleem, maar ik heb de overtuiging dat het lukt."
We zijn realistisch. Het wordt wel krap.
Gedeputeerde Matthijs de Vries
Het betekent dat er in de komende dertien maanden 500 palen bij moeten komen. Dat terwijl er in de afgelopen zeventien maanden dus maar ruim 200 geplaatst zijn.
Waar komt het dat optimisme van de gedeputeerde dan vandaan? "De ambitie is er, de aanvragen komen ook binnen. We krijgen ook signalen dat het mogelijk is. Maar natuurlijk zijn we ook realistisch, het wordt wel krap."

Waar zijn de palen geplaatst?

Nadat de eerste paal feestelijk de grond in ging in de zomer van 2022, zijn er 200 openbare palen bijgekomen. Daarvan waren er 160 aangevraagd, de andere 40 zijn op initiatief van een gemeente geplaatst. Daarnaast zijn er nog eens 250 aanvragen goedgekeurd.
Op onderstaande kaart is te zien waar sinds juni vorig jaar 200 openbare laadpalen zijn geplaatst:
Wanneer er eind 2024 nog niet genoeg nieuwe laadpalen bij zijn gekomen in Fryslân, kan de provincie de overeenkomst met TotalEnergies met een jaar verlengen.