"Het lijkt Bach wel!" FryslânDOK schetst portret van Aggie van der Meer

Aggie van der Meer
Aggie van der Meer © Omrop Fryslân
Ze schreef over de macht, over religie, over klimaat, over oorlog... eigenlijk over alles waar de maatschappij op wezenlijke kruispunten staat. Van de afgelopen verkiezingsuitslag zou ze zeker van alles vinden en er graag strijdbaar over willen schrijven. Maar Aggie van der Meer maakte het niet meer mee.
Afgelopen zomer overleed ze op 95-jarige leeftijd. Daarmee kwam een einde aan het leven van een vrouw die zo vol zat met rechtvaardigheid, dat haar leven voor een groot deel in het teken stond van activisme, praten en schrijven over wat er beter kan of moet in de wereld.
Kijk hier naar de FryslânDOK over Aggie van der Meer:
Voor haar literaire werk - Aggie schreef zowel proza als poëzie - kreeg Van der Meer in 2019 de Gysbert Japicxprijs, de hoogste literaire onderscheiding in deze provincie.
Naar aanleiding daarvan maakte FryslânDOK destijds een portret van haar.
Skrinende ferealens wordt uitgezonden bij NPO 2 op zaterdag 2 december om 15.30 uur en op zondag 3 december bij Omrop Fryslân om 17.00 uur.
Precies 2019, toen ze gelauwerd werd, stond voor Aggie persoonlijk in het teken van tegenslag. Ze kreeg fysieke tegenslagen en moest haar huis waar ze tot die tijd zelfstandig woonde, inruilen voor een plek in een verzorgingshuis. Haar zicht en gehoor werd minder en de mobiliteit nam af.

Zelfstandigheid

Maar Aggie zou Aggie niet zijn als ze daar niet strijdbaar mee om zou gaan. Ze bleef schrijven, ze bleef mensen uitnodigen om mee in gesprek te gaan over maatschappelijke zaken. En voor haar wandelingen door haar geboorteplaats Bolsward vond ze een creatieve oplossing: achterop haar rolstoel hing ze de tekst 'duwen mag'.
Daarmee nodigde ze voorbijgangers uit om haar een eindje door de stad te duwen en zo een gesprek aan te gaan.
Aggie van der Meer laat zich duwen in de rolstoel
Aggie van der Meer laat zich duwen in de rolstoel © Omrop Fryslân
De FryslânDOK Skrinende ferealens toont een kwetsbare vrouw, bij wie het vuur echter nog even fel brandt als het om maatschappelijke kwesties gaat. Ze schreef nog altijd verhalen over de macht, ze maakte prachtige gedichten en filosofeerde over het leven.
Historie, religie, sociaal-maatschappelijk, de hele mikmak zit soms in één zin. En dan heb je nog maar één zin. Het lijkt Bach wel!
Componist Hoite Pruiksma over de teksten van Aggie van der Meer
Uitgever Ernst Bruinsma hield altijd contact met haar en verzamelde de teksten die ze schreef. Componist Hoite Pruiksma maakte graag muziek op haar teksten: "Historie, religie, sociaal-maatschappelijk, de hele mikmak zit soms in één zin. En dan heb je nog maar één zin. Het lijkt Bach wel!", zegt hij over het schrijven van Van der Meer.
Een koor zingt de teksten van Aggie van der Meer
Een koor zingt de teksten van Aggie van der Meer © Omrop Fryslân
Programmamaker Bart Kingma hield na de uitzending contact met Van der Meer. "Eén keer in de zoveel tijd even een kop koffie bij haar drinken en praten over de maatschappij. Aggie hield er niet van om over zichzelf te vertellen, ook al kreeg ze langzamerhand meer last van kwalen."

Praten over de maatschappij

"Dat deed ze het liefst in een paar woorden af, om dan snel te vragen naar mijn mening over wat er gaande was in de wereld", zegt Kingma.
"Wat ik vond van de wereld, dat koppelde ze aan wat ze van ander bezoek hoorde en wat ze zelf dacht, en zo hadden we altijd weer een mooi gesprek over alles waar ze zich druk over maakte. De laatste jaren waren dat vooral de klimaatthema's."
"Maar ook verdraagzaamheid van mensen, en het zoeken naar nieuwe perspectieven voor de maatschappij. Ze kon slecht tegen de onverschilligheid die ze bij veel mensen zag. Aggie zocht altijd naar de vooruitgang en hoe die te bereiken. Het is echt zeldzaam dat mensen op die leeftijd nog zo inspirerend voor anderen kunnen zijn", aldus Kingma.
Aggie van der Meer met uitgever Ernst Bruinsma
Aggie van der Meer met uitgever Ernst Bruinsma © Omrop Fryslân
Afgelopen zomer ging het verder achteruit en op 12 augustus overleed Aggie van der Meer. Een groot persoonlijk verlies voor haar kinderen, andere familie en naasten. Maar ook een verlies voor de maatschappij.
Kingma: "De afgelopen twee weken heb ik regelmatig aan haar gedacht. Wat zou ze vinden van de verkiezingsuitslag? Ja, ze was progressief en moest niets hebben van rechtsconservatisme. Maar daar hield haar denken niet mee op."
"Ze deed echt haar best om te begrijpen waarom mensen zich die kant op bewegen, ze had oog voor de moeilijkheden van mensen, die zorgen voor teleurstelling en afkeer. Aggie had vast diep nagedacht over deze verkiezingsperiode, zou een analyse hebben van de uitslag; maar bovendien zou ze bedenken hoe het nu verder moet. Ik had haar er graag over willen horen. "