Gesloten jeugdzorg mogelijk buiten Fryslân na einde Woodbrookers

Jeugdzorg © Shutterstock.com

Volgend jaar blijven er twaalf plekken beschikbaar voor gesloten jeugdzorg voor Friese kinderen, maar die plekken kunnen ook buiten de provincie zijn. Dat staat in een brief van het college van Leeuwarden aan de gemeenteraad.

Er was onduidelijkheid over, omdat Jeugdhulp Fryslân begin oktober bekendmaakte dat de enige locatie van gesloten jeugdzorg in Fryslân zou sluiten.

Het gaat om de locatie Woodbrookers in Kortehemmen. Die gaat vanaf 1 juli 2024 dicht, omdat er twijfel is over de kwaliteit van de zorg.

Gesloten jeugdzorg is voor kinderen van twaalf tot achttien jaar, die een gevaar voor zichzelf of de omgeving zijn. Die komen op een locatie te wonen waar ze niet zomaar weg mogen.

Woodbrookers in Kortehemmen © Omrop Fryslân

Het kabinet wil deze vorm van jeugdzorg afbouwen. Het is de bedoeling dat er in 2030 helemaal geen gesloten jeugdzorg meer in Nederland is, omdat jongeren die uit de gesloten jeugdzorg komen vaak getraumatiseerd zijn.

Toch staat in de brief dat op dit moment voor een kleine groep Friese kinderen de gesloten zorg noodzakelijk is.

Buiten de provincie

De exacte locatie van de twaalf plekken is nog niet duidelijk. Een plek buiten de provincie wordt niet uitgesloten, staat in de brief. "We blijven overleggen met andere aanbieders en met de jeugdhulpregio's Groningen en Drenthe, ook over de mogelijkheid van gezamenlijke inkoop en contractering."

Open zorg

Door het sluiten van Woodbrookers moeten er niet alleen nieuwe plekken komen voor kinderen in de gesloten jeugdzorg, maar ook voor kinderen die in 'open' vorm specialistische zorg nodig hebben.

Op vijf plaatsen wordt nu kleinschalige woonruimte gerealiseerd voor in totaal 28 van zulke kinderen, maar in de brief van het college staat dat dit nog steeds te slecht is. Dat heeft met de kosten te maken.

Doordat dit om kleinschalige opvang gaat, liggen de kosten van één plek een stuk hoger, omdat er in totaal meer personeel nodig is.

Jeugdhulp Fryslân in financieel zwaar weer

Jeugdhulp Fryslân heeft het financieel zwaar. De organisatie heeft al een paar jaar te maken met rode cijfers. Dit blijkt uit een onderzoek naar de bedrijfsvoering van Jeugdhulp Fryslân en de jaarrekening van 2022, die gisteren openbaar werd gemaakt.

De locatie Woodbrookers wordt ook genoemd als een grote kostenpost. In de locatie is ruimte voor 64 kinderen, maar er zijn op dit moment maar acht. Dit zorgt ervoor dat de kostprijs op die plaats explosief is toegenomen.