Hertelling van stemmen in Aldeboarn: één stempas over het hoofd gezien

De uitgebrachte stemmen in Aldeboarn werden vandaag opnieuw geteld

Bij de hertelling van de stemmen van het stembureau in Aldeboarn blijkt wat al werd gedacht: per ongeluk is er één stempas niet meegeteld. Dinsdag was de hertelling in het gemeentehuis in Heerenveen.

Het gaat maar om een stem verschil, maar toch moeten alle stemmen van stembureau Aldeboarn opnieuw geteld worden. Er waren 943 stempassen gevonden en 944 stembiljetten. Invloed op de verkiezingen heeft het natuurlijk niet, maar de Kiesraad vraagt toch om een correcte en transparante telling.

Er is opnieuw een proces-verbaal opgemaakt. Daarin staat onder andere beschreven hoeveel stemmen er zijn uitgebracht, op wie en hoeveel stemmen niet geldig zijn. Dat gaat uiteindelijk naar de Kiesraad in Den Haag en vrijdag wordt de definitieve uitslag bekendgemaakt.

Dinsdag werd bekend dat de Kiesraad ook om een hertelling vroeg bij een stembureau in Opsterland. Dat ging om de rooms-katholieke kerk van Gorredijk. Intussen is duidelijk wat er mis was: een stem voor DENK was per ongeluk bij GroenLinks-PvdA geteld.