Provincie breidt regeling voor wolfwerende maatregelen uit

Wolf © ANP

De provincie Fryslân heeft de subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen uitgebreid. Dierenhouders kunnen nu ook van tevoren subsidie aanvragen, eerder kon dat alleen na afloop.

De regeling geldt nu ook voor houders van koeien, paarden en pony's. Tot nu toe was dit alleen voor schapen- en geitenhouders.

Provincie breidt regeling voor wolfwerende maatregelen uit

"Op dit moment is wolvenschade alleen te voorkomen door wolfwerende maatregelen te nemen. Wij willen veehouders daarom zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren met een verbeterde subsidieregeling, een actieve gebiedscommissie en een wolvenconsulent", zegt gedeputeerde Matthijs de Vries.

"Hele uitdaging"

"We zien dat het nemen van wolfwerende maatregelen nog een hele uitdaging is voor Friese dierenhouders", stelt Harry Oosterman, voorzitter van de Gebiedscommissie Wolf, die Gedeputeerde Staten adviseert over beschermingsmaatregelen voor landbouwdieren en de financiering daarvan. "Wij denken dat de aangepaste subsidieregeling een goede stap is."

De wolf is een beschermd dier in de Europese Unie. In de Friese Provinciale Staten is vorig jaar voor een motie gestemd om de wolf actief te bejagen, maar dat mag niet door Europese regels. Daarom kunnen er nu alleen maar wolfwerende maatregelen worden genomen.