Medewerkster jeugdzorginstelling Woodbrookers krijgt berisping

Behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen © ProNews

Een medewerkster van jeugdzorginstelling Woodbrookers heeft een berisping gekregen, omdat ze niet de juiste procedures heeft gevolgd met een voormalig cliënt. Dat heeft het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle bekendgemaakt.

Het college geeft aan dat het functioneren van de medewerkster met de cliënt tekortgeschoten is en dat dat grote invloed heeft gehad op het verblijf van de cliënt bij Woodbrookers. Daarnaast toonde de medewerkster tijdens de zitting onvoldoende zelfreflectie.

Wat houdt een berisping in?

Het tuchtcollege kan aan de zorgverlener de maatregel van berisping opleggen. Het tuchtcollege veroordeelt in dat geval het gedrag van de zorgverlener. De zorgverlener heeft verwijtbaar gehandeld en wordt daarvoor berispt. De zorgverlener blijft wel volledig bevoegd om het beroep uit te oefenen.

Het tuchtcollege schrijft ook dat in het behandelplan het risico op suïcidaal gedrag (het inslikken van batterijen, red.) niet wordt benoemd. Ook is er geen uitgebreid veiligheidsplan gemaakt om te voorkomen dat de cliënt kon beschikken over potentieel gevaarlijke materialen.

De uitspraak is opvallend, omdat Woodbrookers - een gesloten jeugdzorginstelling in Kortehemmen - onlangs veel in het nieuws was. In het behandelcentrum waren het gebruik van pijnprikkels en isoleren heel gewoon, terwijl dat niet is toegestaan.

De klacht tegen de medewerkster kwam van de ouders van de oud-cliënt. Ze vinden dat de medewerkster ernstig heeft gefaald, waardoor hun dochter niet de juiste zorg heeft gekregen.

In totaal lagen er negen klachten tegen de medewerkster, waarvan vijf volgens het tuchtcollege een gegronde reden hebben.

De vijf klachten met een gegronde reden

  • De medewerkster heeft nagelaten diagnostiek te doen in de eerste periode van opname van de patiënt;
  • Er zijn zonder overleg met de patiënt of ouders vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast;
  • Er is geen passende hulp of behandeling ingezet;
  • De medewerkster heeft ondeskundig gehandeld en niet haar functie als regiebehandelaar uitgeoefend, vooral bij het afsluiten van de behandeling en de nazorg;
  • Een belangrijk onderzoeksrapport is vernietigd en de informatie uit dit onderzoek is nooit gedeeld.

De medewerkster was de 'regiebehandelaar' van de oud-cliënt en moest het hele zorgproces in de gaten houden. Ook was ze verantwoordelijk voor het opstellen van een behandelplan en moest ze ervoor zorgen dat het werd uitgevoerd.

Wat is er met de cliënt gebeurd in Woodbrookers?

In de zomer van 2021 belandde de oud-cliënt in Woodbrookers. Ze gebruikte drugs en liep geregeld weg, wat ervoor zorgde dat ze niet meer thuis kon wonen.

Woodbrookers in Kortehemmen © Omrop Fryslân

Maar haar tijd bij Woodbrookers zorgde er niet voor dat het beter met haar ging. Het meisje belandde begin 2022 in het ziekenhuis, omdat ze batterijen slikte. Ze werd drie dagen in coma gehouden en haar slokdarm raakte ernstig beschadigd.

Toen ze werd ontslagen uit het ziekenhuis, mocht ze niet terug naar Woodbrookers: ze ging naar huis. Daar begon de zoektocht naar een betere plek.

"Alles gedaan wat we konden"

De medewerkster van Woodbrookers zei op de zitting dat het een complexe situatie was. "Het was heftig voor iedereen. We hebben gewoon niet kunnen voldoen aan de voorwaarden van JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg, red.). Ik kan het leed niet wegnemen, maar we hebben alles gedaan wat we konden."

De ouders van het meisje wilden geen reactie geven op de uitspraak.

Niet genoeg handvatten

De situatie van het meisje in Woodbrookers is eerder al onderzocht. In opdracht van Jeugdhulp Fryslân heeft een extern bureau gekeken naar de situatie.

Een van de conclusies van dat onderzoek is dat de medewerkers van Woodbrookers niet genoeg handvatten hebben gekregen om om te gaan met complexe gezinssystemen. Er is geen behandelvisie of probleemanalyse geformuleerd.

Het grote aantal ernstige incidenten heeft in Woodbrookers niet gezorgd voor een inhoudelijke analyse van de oorzaken of omstandigheden, of voor het inzetten van externe expertise.