Een stem te veel geteld in Aldeboarn: dinsdag hertelling

© ANP

De gemeente Heerenveen telt morgen opnieuw de stemmen die bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week zijn uitgebracht op het stembureau in Aldeboarn. Dat wordt gedaan in opdracht van de Kiesraad.

De Kiesraad heeft een onregelmatigheid geconstateerd in het proces-verbaal dat door het stembureau is opgemaakt na de verkiezingen. In zo'n proces-verbaal wordt onder andere beschreven hoeveel stemmen er zijn uitgebracht, op wie en hoeveel stemmen ongeldig zijn.

In Aldeboarn zijn 943 stempassen gevonden, maar 944 stembiljetten. In het proces-verbaal staat als verklaring "waarschijnlijk 1 te weinig geteld bij de stempassen". Dat gebeurt nu dus opnieuw.

De PVV kreeg de meeste stemmen in Aldeboarn, namelijk 166. Dat was net iets meer dan de BBB (157).