Meerderheid Friezen wil dat gaswinning bij Ternaard wordt verboden

De Waddenzee bij Ternaard © ANP

Een meerderheid van de Friezen wil dat alle gaswinning in het Waddengebied wordt verboden. Dat betekent ook dat ze niet willen dat er naar gas wordt geboord bij Ternaard.

Dat blijkt uit cijfers van het Kieskompas. Meer dan 3.500 Friezen hebben gereageerd op de stelling 'De Rijksoverheid moet gaswinning in het Waddengebied verbieden, dus ook bij Ternaard'. In totaal 59 procent is het daarmee eens of volledig mee eens.

Minder dan een kwart van de Friezen is het niet met de stelling eens. De andere 18 procent is neutraal of heeft geen mening.

In totaal zijn er 30 stellingen over actuele landelijke en Friese thema's. Werkt de tool hieronder niet goed? Klik dan hier.

Gaswinning in de Waddenzee bij Ternaard hangt al tijden in de lucht. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is al langer van plan om naar gas te boren bij Ternaard en heeft daar drie jaar geleden ook al een vergunning voor aangevraagd.

Van een definitieve beslissing is echter nog steeds geen sprake.

Gaswinning bij Ternaard © ANP

De Friese politiek heeft zich eerder uitgesproken tegen gaswinning in de Waddenzee bij Ternaard, en een meerderheid van de Tweede Kamer is ook tegen, maar de vergunningsaanvraag die er nu ligt, moet volgens het kabinet aan de wet worden getoetst.
En dus is er geen ruimte voor "een moreel oordeel".

Dit zijn de partijstandpunten over onderstaande stelling in het kieskompas:

"De Rijksoverheid moet gaswinning in het Waddengebied verbieden, dus ook bij Ternaard"

  • Volledig mee eens:: Partij voor de Dieren, BIJ1, GroenLinks-PvdA, Volt, SP, ChristenUnie
  • Mee eens: DENK, BBB, 50Plus, D66, NSC
  • Neutraal: -
  • Mee oneens: SGP, VVD, CDA
  • Volledig mee oneens: JA21, Forum voor Democratie, BVNL, PVV

Tegenstanders van de gaswinning waarschuwen onder andere voor bodemdaling in het Waddengebied. De bodem zou dan minder vaak droog komen te liggen en dan verandert de leefbaarheid voor de natuur daar. Als dat gebeurt, dreigt het Waddengebied zijn status van UNESCO Werelderfgoed te verliezen.

Volgens voorstanders zijn er niet genoeg duurzame alternatieven voor aardgas. En nu het grote gasveld van Groningen dichtgaat, moeten er nieuwe velden worden aangeboord. Het veld onder de Waddenzee zou kunnen voorzien in 15 tot 20 procent van de totale Nederlandse gasvraag per jaar.

Verzet tegen gaswinning bij Ternaard © ANP

Zowel voor- als tegenstanders vinden dat het te lang duurt voordat er duidelijkheid is. Het vorige kabinet heeft wel afgesproken dat er geen nieuwe boorvergunningen meer worden afgegeven voor het Waddengebied. De vergunning voor het gasveld bij Ternaard was toen echter al aangevraagd.

Omdat een definitief oordeel zo lang op zich laat wachten, heeft de NAM het kabinet inmiddels in verzuim gesteld. Dat betekent dat het bedrijf stappen wil nemen als het kabinet niet snel een knoop doorhakt. Wat voor stappen dat precies zijn, is niet bekend.

Geduld op de proef gesteld

Kamerleden van de SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen ook duidelijkheid. Zij eisten in een motie om het besluit niet langer uit te stellen, maar die motie kreeg een maand geleden net geen steun van de meerderheid van de Tweede Kamer.