Omwonenden vrezen overlast door opvang dakloze jongeren in Leeuwarden

De locatie waar de opvang moet komen © Omrop Fryslân

Omwonenden van het Jacob Catsplein in Leeuwarden zijn bang voor overlast als daar een opvang voor jongeren komt. De gemeente Leeuwarden maakte onlangs bekend het oude belastingkantoor daarvoor te willen gebruiken.

Als de gemeenteraad van Leeuwarden akkoord gaat met de plannen en de aankoop is het de bedoeling om er 48 jongeren en jongvolwassenen onder te brengen. Dat is hard nodig, want het aantal dakloze en thuisloze jongeren in Fryslân neemt toe.

358 'bankhoppers'

Skills in de Stad is de naam van het project waarbij 48 jongeren tussen de 16 tot 27 jaar onderdak en ondersteuning krijgen. Het is een samenwerking tussen de 18 Friese gemeenten en hulporganisaties Leger des Heils, Wender en Limor.

Het gaat om mensen tussen de 16 en 25 jaar. Die groep, van 358 personen, heeft geen thuis. Ze worden 'bankhoppers' genoemd, omdat ze tijdelijk bij iemand verblijven die ze kunnen. Zelf hebben ze geen vaste woon- of verblijfplaats.

Er wordt al heel lang over gesproken. De eerste plannen zijn al van 2018-2019. Het duurde echter lang voordat er overeenstemming was met het Rijk over de aankoop.

"Niet serieus genomen"

Wat de omwonenden steekt, is dat ze niet meteen toen al zijn meegenomen. "We zijn echt boos over het slechte overleg. Als buurtbewoners word je niet serieus genomen", vindt Irma Galema.

Zij woont aan de Elizabethstraat. De tuinen grenzen aan de nieuwe opvang. Het kan niet anders, zo denken Galema en andere omwonenden, dat er overlast komt. "De rust is dan weg. We kunnen op een mooie dag niet meer in de tuin zitten."

Annemiek Schuurman van het Leger des Heils © Omrop Fryslân

Het Leger des Heils is een van de initiatiefnemers. Regiomanager Annemiek Schuurman begrijpt de ophef: "Ik hoor dat ze zorgen hebben. Is het spannend dat er een groep komt wonen waar je minder bekend mee bent."

Al langer overlast

Schuurman doelt daarmee op de overlast die al langer speelt. Van studenten in de straat, maar ook uit het verleden, toen het gebouw werd gebruikt door bands die er oefenden.

Hoewel er alles aan zal worden gedaan, is het niet mogelijk om te stellen dat er geen overlast komt. Schuurman: We kunnen altijd het gesprek voeren. Het is alleen heel belangrijk dat we als samenleving deze groep een plek bieden. Daar maak ik mij hard voor."

Genoeg aanknopingspunten

Verantwoordelijk wethouder Hein Kuiken heeft de bezwaren en klachten van de omwonenden ook gehoord. Hij zegt dat hij genoeg aanknopingspunten ziet om het gesprek met de omwonenden aan te gaan en zo ook zorgen kan wegnemen.

Uiterlijk 20 december beslist de gemeenteraad van Leeuwarden of ze ermee instemmen om het gebouw aan te kopen voor de opvang van de jongeren.