Minister ziet verplaatsen veerhaven van Holwert naar Ferwert wel zitten

De veerdienst van Wagenborg tussen Holwert en Ameland © ANP

Voor een betere bereikbaarheid van Ameland ziet minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het wel zitten om de veerhaven te verplaatsen van Holwert naar Ferwert. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens onderzoek zou een nieuwe veerdam op een andere locatie aan de vaste wal de beste oplossing zijn. Vooral het plan voor een veerdam in Ferwert wordt gezien als een goede manier om een duurzame en betrouwbare verbinding te realiseren.

Het zou ook een oplossing zijn voor de baggerproblemen op de route naar Ameland. De verbinding tussen Holwert en het eiland heeft veel problemen, onder andere omdat de vaargeul soms te smal is en er niet altijd ruimte is voor twee boten om bij elkaar langs te varen.

De vaargeul slibt steeds weer dicht met zand en baggerschepen van Rijkswaterstaat zijn continu bezig om de vaargeul breed genoeg te houden.

Negatieve effecten op natuur

De haven verplaatsen van Holwert naar Ferwert zou die problemen moeten verhelpen. Dat zou wel negatieve effecten kunnen hebben op de natuur in de Waddenzee en daarom is de vraag of verplaatsen zomaar kan.

Verschillende natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging en It Fryske Gea, zien niets in het verplaatsen van de haven. Zij geven het ministerie het advies om de huidige haven in Holwert als uitgangspunt te nemen.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en en Waterstaat © ANP

Het ministerie is momenteel bezig om de uitkomsten van een onderzoek naar de bereikbaarheid van Ameland te bekijken, tegelijk met de adviezen van de regio, natuurorganisaties en Rijkswaterstaat.

Eind december moet er dan een besluit liggen over mogelijke vervolgstappen.