Minister Adema van Landbouw en Visserij pleit voor realistischer stikstofbeleid

Piet Adema, minister van Landbouw en Visserij © ANP

Piet Adema, minister van Landbouw en Visserij, wil een realistischer stikstofbeleid dat minder afhankelijk is van rekenmodellen en meer kijkt naar de uitstoot van individuele bedrijven. Dat heeft Adema zaterdag bij een bezoek aan garnalenvissers in Lauwersoog gezegd.

De garnalenvissers hebben sinds 1 oktober geen geldige vergunning meer. Minister Adema gedoogt de visserij momenteel. De visserijsector staat onder druk door nieuwe regelgeving. Er moet verduurzaamd worden om de uitstoot van de boten te reduceren en dat vraagt om investeringen die niet elke visser zomaar kan of wil doen.

Adema in gesprek met vissers © Omrop Fryslân, Onno Falkena

Een eis is dat vissers een nieuwe schone motor in hun boot zetten. Daarmee wordt de uitstoot van stikstof met tachtig procent teruggebracht. Sommige vissers hebben die investering al gedaan, maar ook zij hebben nog geen nieuwe vergunning gekregen. Adema vindt daar wat van. "Er zijn niet veel sectoren die zoveel reduceren", zegt hij in aanwezigheid van de vissers.

Hij vindt dat vissers de mogelijkheid moeten hebben om weer een vergunning te krijgen. "Het is nu een onwerkbare situatie." Dat ook de boten die al aan een katalysator voor een schonere motor hebben nog geen vergunning krijgen, is voor andere vissers reden om de kat voorlopig uit de boom te kijken.

As elkenien yn Nederlân tachtich prosint redusearret, dan ha wy yn Nederlân gjin stikstofprobleem mear.
Minister Piet Adema van Landbouw en Visserij

Hij wil graag dat er een realistischer stikstofbeleid komt. Volgens hem zou in dat beleid de nadruk meer moeten liggen op de uitstoot op bedrijfsniveau en minder op rekenmodellen en de kritische depositiewaarde (KDW). Adema ziet het liefst dat bedrijven veel meer worden afgerekend op hun daadwerkelijke uitstoot.

En de vissers, die zijn volgens hem al een heel eind. "Als iedereen in Nederland tachtig procent reduceert, dan hebben we in Nederland geen stikstofprobleem meer. Vissers besparen nu al tachtig procent. Dat is een enorme opgave en een enorm resultaat. Dat moet ook een keer genoeg zijn. "

Minister Adema wil realistischer stikstofbeleid

Adema wil dat de kwestie met hoge prioriteit wordt opgepakt. "De demissionaire status van het kabinet maakt niets uit, dit probleem kan niet wachten op onderhandelingen of een nieuw kabinet."