Is de Bonifatiuskerk in Leeuwarden nog te redden?

© Omrop Fryslân

De Bonifatiuskerk in Leeuwarden heeft zo'n rijke historie, dat je die absoluut niet moet sluiten. Dat vindt de Stichting Bonifatiustoren, die nog wil proberen de kerk toch open te houden.

Er zijn nog twee katholieke kerken in de stad: de Bonifatiuskerk en de Dominicuskerk. Het bestuur van de Sint-Vitusparochie wil echter vanaf 2025 alleen de Dominicuskerk nog gebruiken voor diensten.

Volgens het parochiebestuur kan het houden van diensten in twee kerken financieel niet meer uit. Er zit ook veel onderhoud aan de Bonifatiuskerk en de groep kerkgangers wordt steeds kleiner.

'Besluit te snel'

Het parochiebestuur huurt de Bonifatiuskerk van de Stichting Bonifatiustoren, die sinds 1974 eigenaar is van het gebouw. Volgens voorzitter Titus Hoogslag is het besluit te snel genomen. Er moet volgens hem nog eens goed naar het financiele plaatje worden gekeken, vooral vanwege de bijzondere positie van de Bonifatiuskerk.

Is de Bonifatiuskerk in Leeuwarden nog te redden?

"Wij zijn bijzonder verdrietig en teleurgesteld", vertelt Hoogslag. "Het is een stadskerk die zo centraal is en zo veel betekent voor de stad en provincie, dat we deze plaats van christelijke eredienst gewoon in stand moeten houden."

Dat het aantal kerkgangers overal in Nederland afneemt, zit Hoogslag ook. Hij begrijpt de moeilijke keuze die het parochiebestuur moest maken.

Men is schatplichtig aan de historie van deze kerk
Titus Hoogslag

"Maar in dit soort processen zie je juist dat de oudste, meest historische kerk in de stad overeind blijft. De Sint Jan in de binnenstad van 's-Hertogenbosch zal de laatste kerk zijn die dichtgaat. Ik vind dat de Bonifatiuskerk ook de laatste kerk in Leeuwarden moet zijn die dichtgaat. Men is schatplichtig aan de historie van deze kerk."

Kerk in de verkoop

As de tsjinsten fan 2025 ôf echt út it gebou ferdwine, is der gjin takomst mear foar de Bonifatiustsjerke en foar de stichting. It gebou sil dan ferkocht wurde.

Als de diensten vanaf 2025 echt uit het gebouw verdwijnen, is er geen toekomst meer voor de Bonifatiuskerk en voor de stichting. Het gebouw zal dan worden verkocht. "Dan laat het zich raden dat projectontwikkelaars gaan kijken wat ze met deze kerk kunnen gaan doen."

De foarsitter hopet op koarte termyn dochs noch mei it parochybestjoer yn petear te kinnen.

De voorzitter hoopt op korte termijn toch nog met het parochiebestuur in gesprek te kunnen. "Ik ben ook erg benieuwd naar hoe de parochianen erin staan", zo verwijst hij naar aanstaande woensdag. Dan wordt het besluit aan de kerkgangers voorgelegd.