Natuurmonumenten probeert vertrouwen te herstellen op Schiermonnikoog

Een vol dorpshuis op Schiermonnikoog © Omrop Fryslân

Bewoners van Schiermonnikoog krijgen meer ruimte om met natuurbeheerder Natuurmonumenten eigen oplossingen te bedenken voor bijvoorbeeld het beheer van de kwelders, de fietspaden en de wijze waarop de borden worden ingezet. Dat mag afwijken van het landelijke beleid van Natuurmonumenten.

Die toezegging is donderdag gedaan op een zeer drukbezochte publieksavond van het Nationaal Park. Die kwam er nadat er vorige week al verschillende gesprekken waren tussen Natuurmonumenten en een relatief kleine groep eilanders. Bij één van die gesprekken schoof Teo Wams ook aan, de landelijk directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten. Er is dan ook wel wat aan de hand.

Open zenuw

Het vertrouwen van de eilanders in Natuurmonumenten was en is voor een groot deel weg. De inspraak van de eilanders zag er op papier goed uit, maar viel in de praktijk erg tegen.

Deze open zenuw kwam bloot te liggen nadat Natuurmonumenten een groot aantal gele borden aan de rand van de natuur plaatste. Twee eilanders namen een paar van die bordjes als 'ludieke actie' mee en daar is een zaak van gemaakt door de politie. De twee wachten nu op vervolging.

Eilander Harm Carrette heeft naar aanleiding van het incident een petitie opgezet: "Die stuur ik naar de Officier van Justitie met het verzoek de zaak te seponeren of een strenge terechtwijzing te geven, maar hier verder niets mee te doen."

Inmiddels heeft Natuurmonumenten al toegezegd dat ze de rest van de borden weghalen. Ze hebben ook duidelijk gemaakt dat ze het plaatsen van de borden niet goed hebben aangepakt.

Natuurmonumenten en eilanders in gesprek op Schiermonnikoog

Er speelt ook nog een andere kwestie. Een loonbedrijf dreigde zijn werk voor Natuurmonumenten kwijt te raken. Arjan Hendriks van de natuurorganisatie liet weten dat het werk dat dit bedrijf doet voor Natuurmonumenten voor de komende drie jaar gegarandeerd blijft. Een aantal mensen in de zaal had het wat chiquer gevonden als de betrokken partij even was gebeld.

Protestopstelling

Wie het dorp op het eiland binnenkomt, ziet daar een protestopstelling van Harm Carrette. Daar staat ook een verwijzing op naar het voornemen van Natuurmonumenten om geld te vragen voor commerciële activiteiten in de natuur. Dat plan valt niet goed bij de eilanders; ze moeten het voor een groot deel van hun inkomsten hebben van mensen die op de natuur afkomen.

Carrette is hoe dan ook blij met de hoge opkomst op de publieksavond: "De eilanders hebben een prachtig signaal afgegeven. Als je ziet hoeveel mensen hier aanwezig waren dan is het duidelijk voor Natuurmonumenten, maar ook voor het overlegorgaan van het Nationaal Park dat het voor de eilanders echt serieus is."

"Je moet altijd maar afwachten wat het resultaat is, maar laat ik het maar het voordeel van de twijfel geven. We gaan er vanuit dat het beter wordt. En dat wij eilanders ook weer serieus worden genomen zoals het ook ooit de bedoeling was."

Eén van de borden waarover de eilanders zich drukmaken © Omrop Fryslân

Het feit dat er zo weinig medewerkers van Natuurmonumenten op het eiland zelf wonen, is wel een probleem. Eén inspreker vergelijkt de situatie met andere Waddeneilanden, waar de boswachters en leiding wel op het eiland wonen.

Overleggen worden nu soms afgebroken omdat mensen de laatste boot moeten halen. "Dat is een signaal dat we serieus nemen", zegt Hendriks van Natuurmonumenten. Al betekent dat niet direct dat hij naar het eiland verhuist. Daar gaat hij niet alleen over.

"Alles op alles zetten"

Gevraagd naar de analyse van de problemen, zegt Hendriks: "Uit de gesprekken met de bewoners wordt duidelijk dat het gebrek aan communicatie toch wel het belangrijkste item is. En we hebben de eilanders te weinig betrokken bij ons werk. Dat is een opgave waar we als Natuurmonumenten mee aan de slag willen en we gaan alles op alles zetten om dat te verbeteren."

Onderdeel van die verbetering is dat voor diverse kwesties werkgroepen worden geformeerd waarin de eilanders kunnen meedoen.

Betrokkenheid

Voorzitter Lutz Jacobi van het Nationaal Park leiden de publieksavond: "De betrokkenheid van de inwoners van Schiermonnikoog is hartstikke hoog. Dat vind ik heel positief. Heel veel zaken gaan niet zoals ze dat graag zouden zien."

"Wat dat betreft hebben zij hun zegje kunnen doen en voorstellen gedaan over hoe het beter kan. Er zijn hier veel mensen die heel veel van het gebied weten. "

Een protestopstelling aan de rand van het dorp © Harm Carrette