De toan fan Henk van der Veer: "Bloate meid"

Henk van der Veer © Omrop Fryslân

"Ik ken mij nyt herinnere dat der bij oans thús un ferkiezingsposter foar de rúten hong. Tòch bin'k der foar 99 punt 9 prosent fan overtúgd dat myn ouwelui ARP stemden.

De kleur fan'e poster was fòlgens mij pears en der stond begin jaren seuventech ok nòch 'Evangelische Volkspartij' an toefoegd. Moaie Barend Biesheuvel met syn garismatise útstraling en un lengte fan hast twee meter was ut fesitekaartsje fan'e partij.

Dat myn ouwelui op de ARP stemden had úteraard te maken omdat se fan ut houtsje waren. Fòlgens mij stemden de measte griffermearden op de ARP. De suilen bestonden nòch. Dat is nou ondertussen un halve eeuw leden.

De toan fan Henk van der Veer: "Bloate meid"

De ARP bestaat nyt mear, krekt su min as de KVP en de CHU nòch bestaan. De konfessionele partijen gingen op in ut CDA. Ut was jarenlang un partij dy't der toe deed. Mar ut CDA is ferwurden tòt un splinterpartij.

Over ferkiëzingsposters sproken, ik kreech oait op myn jaardach un prachtech rútbiljet kado, eentsje fan'e PSP. Werkelek un legendarys rútbiljet met un ikoanise foto fan un bloate meid met de arms wiid útspreid in ut weilaan. Op'e achtergroan is un swartbonte koe.

Dy frou was de toen 25-jarege Saskia Holleman, dy't nyt eens wist dat dy foto brúkt wurdde sú foar de ferkiëzingsaksy's, foar ut ferkiëzingsafysje. De saak wurdde later oukocht foar 1250 gulden. Ut was 1971, kom dêr teugenwoardech nòch us om. Holleman is in 2013 overleden.

Ondertussen is in'e gemeente dêr't ik woan, Súdwest-Fryslân, foar de kommende ferkiëzings ferboaden om de bekende sandwichborden te plaatsen. De ervaring met de laatste ferkiëzings was dusdanech dat ut wat un rommelsoadsje wurdde.

De jonges en meiden fan'e gemeentewerken hewwe nou op 26 plakken foarbedrukte ferkiëzingsbòrden plaatst. In ut dòrp dêr't ik as skoalmeester werksem was, de Hommerts, plaatsten se dat foarbedrukte bòrd op un onmogelek plak. Ut kreëarde un gefaarleke ferkearssituasy.

De tiden fan kostlek moaie ferkiëzingsposters is over en út, dat fyn ik spitech, want der was un soad moais te siën.

Wie't krekt su nostalgys as ik bin, mut mar us even un blik werpe op de site www.verkiezingsaffiches.prodemos.nl.

Ok nòch posityf ferkiëzingsnieuws? Jaseker! In Súdwest-Fryslân komme der twee prikkelarme stemburo's. Laat ik nou krekt naar 1 fan dy twee, in ut Stúfmeelkerkje fan Sneek, myn stem útbrenge. Hoe minder prikkels hoe beter foar myn gesonde ferstaan.

Alhoewel? Saskia had wel wat!"