Waterschapsbelasting gaat met tientallen euro's omhoog: "Droge voeten zijn wat waard"

Het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslan © Omrop Fryslân

Huishoudens met meerdere personen in een koopwoning betalen volgend jaar ruim 20 procent meer dan dit jaar. Voor mkb-bedrijven is de stijging nog wat groter: zij betalen ruim 30 procent meer.

Dat we meer betalen, komt volgens het Waterschap door de maatregelen die ze moeten nemen tegen klimaatverandering, en watervervuiling. Ook de hoge onderhoudskosten voor bijvoorbeeld zuiveringsinstallaties en gemalen en de toegenomen energieprijzen spelen mee. In totaal gaat het om een kostenstijging van zo'n 15 procent.

Tientallen euro's omhoog

Betaalt een gezin met meerdere personen in een koopwoning dit jaar nog 420 euro, dan stijgt dat volgend jaar naar 506 euro. De bakker, de slager en andere mkb-bedrijven betalen dit jaar 821 euro, maar volgend jaar wordt dat 1089.

Volgens Remco van Maurik van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân is het natuurlijk geen prettige boodschap. "Maar aan de andere kant, we betalen nu iets van 500 euro. Wat is dat per persoon per dag om droge voeten te houden? Dat is ook wat werd."

Boeren betalen minder

Voor eenpersoons huishoudens in een huurwoning zakken de belastingen een klein beetje. De hoogte van de belastingen is gekoppeld aan de grootte van een gezin, maar ook aan de waarde van de gebouwen die iemand in eigendom heeft.

Remco van Maurik © Wetterskip Fryslân

"Er is maximaal aan de knoppen gedraaid om mensen met een laag inkomen en in huurhuizen zoveel mogelijk profijt te geven", zegt van Maurik.

Boeren betalen volgend jaar ook minder waterschapsbelasting. Van Maurik zegt dat dat laatste niets te maken is met het feit dat de BBB nu de grootste partij in het bestuur is.

"Dat is een toevalligheid. De afgelopen jaren zijn de waardes van woningen en bedrijven omhoog gegaan. Dat veroorzaakt de lastenstijging. Bij de waardes van boerenbedrijven zit dat anders. Zij hebben in feite eerder teveel betaald en dat wordt nu gecorrigeerd."

Financiën op orde

Wetterskip Fryslân zegt met de nieuwe tarieven "schoon schip" te willen maken. Waar eerder regelmatig een beroep op de reserves werd gedaan, wil het dagelijks bestuur dat dit jaar beperken. "De structurele kosten moeten structureel gedekt worden. Niet alleen omdat we door de provincie op de vingers worden getikt, maar ook omdat er geen reserves meer zijn."