Een treinspoor over de Afsluitdijk? Directie Lelylijn wil alle opties onderzoeken

© ANP

Al jaren wordt er gesproken over een nieuwe spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen, die via Emmeloord, Heerenveen en Drachten moet lopen: de Lelylijn. Nu wordt ook de Afsluitdijk als mogelijke route genoemd.

De projectorganisatie van de Lelylijn wil de komende maanden twee routes diepgaand onderzoeken. De een is een zuidelijke variant van Emmeloord over Wolvega en Assen. Het andere alternatief gaat over Alkmaar, de Afsluitdijk en Leeuwarden.

De provincie Fryslân heeft een duidelijke voorkeur voor het originele tracé, dus over Heerenveen en Drachten. Maar gedeputeerde Matthijs de Vries van Verkeer vindt het een goede zaak dat alle opties goed worden onderzocht.

Verschillende opties voor een snellere verbinding tussen Amsterdam en Groningen worden onderzocht © Omrop Fryslân

"In deze fase hoort erbij dat we alle mogelijkheden verkennen", zegt de ChristenUnie-gedeputeerde. "Een tracé over de Afsluitdijk hoort daar ook bij."

Het betekent niet dat de provincie de oude route over Drachten laat vallen. "Voor ons is helder wat we willen: Drachten aan het spoor. Maar als je zo'n groot project wilt realiseren, dan horen daar spelregels bij en daar houden we ons aan. We moeten dus afwachten wat er uit het onderzoek komt."

Matthijs de Vries © Hoge Noorden / Jacob van Essen

Directeur Stijn Lechner van de Lelylijn vindt het ook belangrijk dat alle opties goed worden onderzocht. "We willen de oude Zuiderzeelijnroute over Drachten en de twee alternatieven op een goede manier naast elkaar zetten, zodat we een goede afweging kunnen maken."

Niet alle betrokken overheden zijn even blij met het onderzoek naar de drie alternatieven. "Het is voor sommige partners lastig om na te denken over een tracé over de Afsluitdijk of over het tracé over Wolvega en Assen, maar ze snappen dat het toch verstandig is om dit te doen", neffens Lechner.