Grote Kerk van Leeuwarden vindt reddende engel in Amersfoort

De Grote Kerk of Jacobijnerkerk van Leeuwarden uit de 13e eeuw © Omrop Fryslân, Sian Wierda

Een van de meest beeldbepalende gebouwen in Leeuwarden komt in andere handen: de Grote Kerk wordt overgenomen door de Amersfoortse Maatschappij van Welstand.

De Protestantse Kerk Leeuwarden was al langer op zoek naar een organisatie die het monumentale gebouw van hen over kon nemen. Vanwege de hoge kosten, was het niet meer rendabel om het gebouw zelf in beheer te houden. De gemeente moest daar zo langzamerhand ieder jaar 120.000 euro in investeren en dat bedrag werd steeds groter.

Reddende engel van Grote Kerk gevonden in Amersfoort

Nadat de gesprekken met Stichting Alde Fryske Tsjerken niets opleverden, is het uiteindelijk de Maatschappij van Welstand uit Amersfoort geworden die zich aanbood als overnamepartner.

De Maatschappij is in 1822 opgericht, en staat tegenwoordig bekend als een vermogensfonds. Ze investeren bijvoorbeeld in initiatieven die kwetsbare mensen helpen. Maar ze zetten zich ook in om kerken te vernieuwen en te behouden voor religieuze doelen.

Het is dan ook de bedoeling dat de Grote Kerk haar religieuze functie zal behouden. Zo kan de kerkelijke gemeenschap het gebouw opnieuw huren als ze bijvoorbeeld een uitvaart of eredienst willen organiseren. Daarnaast worden er plannen gemaakt voor een stadsklooster.

Stadsklooster

Met de overname komt de droom van predikant Jan Jaap Stegeman een stapje dichtbij. Sinds 2020 is hij bezig om een stadsklooster te realiseren. De Grote Kerk is ooit in de Middeleeuwen begonnen als een klooster, en op sommige plekken in het gebouw zijn die de aandenkens nog van te zien.

Maar zoals het destijds ging, zo met het in de toekomst niet. Stegeman ziet een modern klooster voor zich, voor mensen in de leeftijd van 30 tot 40 jaar, die naast de kerk wonen. En die als gemeenschap andere Leeuwarders ook betrekken bij de activiteiten van de kerk.

Intentie

Het gaat nu eerst om een intentieverklaring tussen de protestantse gemeente en de Maatschappij van Welstand, de komende tijd zal onderzoek worden gedaan naar de werkbaarheid van deze overname. Begin aankomend jaar moet er meer duidelijkheid zijn over de definitieve overname.