Planbureau Fryslân schetst vier scenario's voor de toekomst: van terp tot groene stad

Onderzoeker Jesse David Marinus met het rapport 'Toekomstverkenning Veiligheidsregio Fryslân' © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Planbureau Fryslân heeft in samenwerking met honderden Friezen vier scenario's voor de toekomst geschetst. Die moeten Veiligheidsregio Fryslân helpen om onze provincie veilig te houden.
Wonen we in de toekomst met z'n allen in vier steden of juist in middelgrote dorpen? Of komen de terpen terug? Dergelijke vragen komen terug in de toekomstverkenning van Planbureau Fryslân.
"Het zijn extremen om na te denken over wat we eigenlijk willen", zegt onderzoeker Jesse David Marinus. "Maar alle scenario's hebben wel iets in zich dat ook echt waar kan worden."

Zo scherp mogelijk

Om goed over de toekomst na te denken, helpt het als je consequenties zo scherp mogelijk neerzet. Bijvoorbeeld individualisme versus gemeenschap. Of economie versus ecologie.
Zo zouden in een van de scenario's de Waddeneilanden alleen nog maar voor mensen met veel geld bereikbaar blijven omdat de huidige, grootschalige veerdiensten mede door klimaatverandering niet meer mogelijk zijn.
Het is de bedoeling om de vier voorspellingen regelmatig tegen het licht te houden, zodat ze steeds meer geschikt worden om beleid mee te maken.
Een greep uit de scenario's:
  1. In het eerste scenario is de gemeenschap flink gericht op het individu en op zelfontplooiing. In het jaar 2040 draait het om de economie: er is veel ruimte voor infrastructuur en mobiliteit. De gemeenschap van vroeger is verdwenen. Zelfrijdende auto's vervoeren ons en geen stukje land blijft onbenut.
  2. In het tweede scenario is de gemeenschap ook geïndividualiseerd, maar is er wel meer ruimte voor de natuur. Friezen houden steeds meer rekening met de draagkracht van het ecosysteem. Naar de eilanden varen alleen nog maar kleine boten en mensen wonen compact in groene steden.
  3. In het derde scenario is er meer ruimte voor het collectief en heeft de mens zich meer aangepast aan de grenzen van de planeet. De landbouw is natuurinclusief en Friezen wonen vooral in middelgrote dorpen. De gemeenschap zorgt daar voor voorzieningen. Er wordt veel minder gereisd.
  4. In het vierde scenario staat de gemeenschap centraal. Er wordt samengewerkt om klimaatverandering tegen te gaan en Friezen voelen zich daar verantwoordelijk voor. Er zijn veel coöperaties en deelauto's. Het geloof in technologie is groot. Vanwege de hogere zeespiegel worden nieuwe wijken op terpen gebouwd.
De volledige toekomstverkenning is terug te vinden op de website van Planbureau Fryslân.