"Sluiting Woodbrookers is verstandig, maar houd rekening met jongeren en medewerkers"

Behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen © ProNews
Er wordt opgelucht gereageerd op de sluiting van jeugdinstelling Woodbrookers. Friese wethouders en politici in Leeuwarden zeggen blij te zijn dat uiterlijk op 1 juli 2024 de instelling in Kortehemmen dichtgaat.
"Ik ben positief verrast", zegt Johan Magré van D66 in Leeuwarden. In samenwerking met andere partijen heeft hij zich bekommerd om de misstanden die plaats zouden hebben gevonden bij Woodbrookers.
De raad van Leeuwarden drong aan op sluiting en nam vorige week zelfs een motie van wanhoop aan, gericht aan de directie van Jeugdhulp Fryslân. "En nu is het zover. Het einde van therapie in een gesloten setting is gelukkig nabij", vertelt Magré.
Reacties op het sluiten van Woodbrookers
Magré maakt zich nog wel zorgen over de laatste acht jongeren die nu nog in Woodbrookers zitten. "We houden de vinger aan de pols. Zij vallen tussen wal en schip. Het is belangrijk dat ze goed opgevangen worden."
"Het is goed dat er nu een punt wordt gezet achter Woodbrookers", zegt wethouder Pieter van der Zwan van Smallingerland. Hij maakt zich al langere tijd zorgen over de gang van zaken bij het behandelcentrum. "Wij hebben daar ook wel klachten over gekregen uit de buurt. Uit alle signalen die ik kreeg blijkt dat we echt moeten stoppen met de gesloten jeugdzorg."
Er is echt iets mis met onze maatschappij, als zoveel jongeren jeugdzorg nodig hebben.
Pieter van der Zwan, wethouder Smallingerland
Jeugdhulp Friesland is bezig met een transitie van de intensieve jeugdzorg naar kleinschaligere voorzieningen. De laatste tijd zijn hiervoor al een paar locaties geopend in Drachten en Heerenveen. "Ze gaan dit nu versnellen en dat is goed, zolang dat gebeurt in goed overleg met de gemeenten en andere hulpverleners."

Thuis of dichter bij huis

Van der Zwan is verder van mening dat teveel jongeren een beroep doen op de jeugdzorg. "In de jaren '90 ging het om 1 op de 30 jongeren, nu gaat het in sommige gemeenten om 1 op de 7. Er is echt iets mis met onze maatschappij, als zoveel jongeren jeugdzorg nodig hebben." Hij pleit ervoor om hulp aan jongeren anders te organiseren, als het even kan thuis of dichter bij huis.
Wat er in de toekomst gebeurt met het complex van Woodbrookers is nog niet bekend. De directie van Jeugdhulp Friesland had er woensdag geen behoefte aan om de mededeling over de sluiting nader toe te lichten.