Nog geen besluit over nieuwe biovergister in Sumar: raad wil eerst meer informatie

Sonac in Sumar © Omrop Fryslân
De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel neemt vanavond nog geen besluit over een nieuwe 'groengasinstallatie' bij Sonac in Sumar. Raadsleden willen eerst meer informatie hebben.
Sonac wil een installatie bouwen die dierlijke reststoffen vergist tot gas. Met de installatie kan zo'n 140.000 ton per jaar worden verwerkt.
Dat levert biogas op voor zo'n 12.000 gezinnen. Daarvoor zijn meerdere nieuwe bouwwerken nodig, waarvan drie silo's van 24 meter hoog het meest opvallen.
De provincie Fryslân moet daar een vergunning voor verlenen, maar dat kan pas als de raad van Tytsjerksteradiel een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. Dat zou vanavond aan de orde komen, maar is nu dus van de agenda gehaald.
Raadsleden hebben onder andere nog vragen over eventuele extra stankoverlast. Een groep omwonenden heeft ook zijn bedenkingen. Voor de vergadering deelden ze symbolisch knijpers uit.
De raad wil nog wel voor het eind van het jaar de biovergister bespreken.