Gasbedrijf Kistos wil proefboring naar gas boven Terschelling, protestgroep bang voor verzakking

Gaswinning in de Noordzee © ANP
Gasbedrijf Kistos wil een proefboring naar gas in de Noordzee ten noorden van Terschelling. Het bedrijf heeft twee jaar geleden concurrent Tulip Oil overgenomen, en daarmee ook de vergunning voor het zoeken naar gas. De zogenoemde opsporingsvergunning is daarvoor verlengd.
Het bedrijf wil een proefboring doen. Daarvoor moet nog apart een vergunning aangevraagd worden bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voordat het bedrijf die aanvraag doet, wil het eerst in gesprek met inwoners van Terschelling en met betrokken organisaties en instanties.

Controversieel

Directeur René Borsch van Kistos erkent dat de plannen controversieel zijn. "Dat komt ook doordat er acht jaar geleden plannen waren om op het eiland zelf gas te winnen. Dat gaan wij absoluut niet doen."
Borsch zegt met klem dat de boringen buiten Natura 2000-gebied gedaan worden, zo'n 9 tot 10 kilometer van het eiland af en vlakbij de zeevaartroute. "Als er een platform komt, wordt dat klein, onbemand en zonder gasbehandeling aan boord."
Bedrijf Kistos wil proefboring naar gas boven Terschelling
Volgens Borsch is aardgas essentieel in de energiemix. Alternatieve bronnen net zoals zonnepanelen en windmolens zijn er steeds meer, maar zijn nog niet genoeg om alle woningne in Nederland warm te krijgen.
Daarnaast zou gas uit de Noordzee een minder grote impact op de natuur hebben dan das uit het buitenland. "Dat is ook wat het kabinet wil", zegt Borsch. "Die willen juist versnellen op de Noordzee, omdat het beter is dan gas importeren uit het buitenland."

gasTvrij Terschelling

Het gasbedrijf stuurde een uitnodiging naar ruim vijftig instanties om te praten over de plannen. Protestgroep gasTvrij Terschelling kreeg de uitnodiging naar eigen zeggen niet, iets wat Kistos overigens bestrijdt. Volgens secretaris Jan Houweling van de protestgroep is het volledig onnodig om in de Noordzee te boren.
Tegen de tijd dat het boorplatvorm kan beginnen, zouden er al veel meer alternatieven zijn. "Een leiding vanuit Spanje bijvoorbeeld", noemt Houweling. "Dat houdt Frankrijk nu nog tegen, maar als die leiding er is, dan is er geen enkel probleem."

Bang voor verzakkingen

Houweling is onder andere bang voor verzakkingen op het eiland. "We moeten maar zien of de Waddeneilanden er nog zijn aan het eind van deze eeuw." De actiegroep heeft momenteel nog geen concrete plannen maar zegt wel met acties te komen om de plannen voor de gasboring te keren.