Afname klanten haalt zorgen Voedselbank nog niet weg: "Ik ben heel bang"

Voorzitter Roland Wijmenga van de Voedselbank Leeuwarden © Omrop Fryslân
Het aantal klanten bij de Voedselbank Leeuwarden neemt snel af. Momenteel maken nog 350 mensen gebruik van voedselpakketten, tegen 500 vorig jaar. Dat lijkt goed nieuws, maar de Voedselbank is er niet gerust op.
Of het komt door hogere salarissen, energietoeslagen of toch schaamte, is voor de Voedselbank lastig te zeggen. Het kabinet heeft verdere maatregelen aangekondigd om armoede te bestrijden, maar de Voedselbank in Leeuwarden betwijfelt of dat mensen met lagere inkomens direct gaat helpen.
Als de regering niets doet aan de koopkracht, loopt het aantal Nederlanders onder de armoedegrens op naar 1 miljoen, waarschuwde het Centraal Planbureau in augustus. Het kabinet komt op Prinsjesdag daarom met maatregelen om dat tegen te gaan. Eerder ging er al twee miljard naar armoedebestrijding.
Ook bij de komende verkiezingen is 'bestaanszekerheid' een belangrijk thema.
Een afname van het aantal mensen dat bij de Voedselbank komt, lijkt op het eerste gezicht mooi nieuws. Maar het is voor de Voedselbank Leeuwarden lastig om de vinger erachter te krijgen hoe dat komt, zegt voorzitter Roland Wijmenga.
"Dan loop je ertegenaan dat je de mensen die wegblijven niet kunt bereiken. Dat je wel probeert om ze te bellen, maar dat ze niet opnemen. Of wanneer je ze uitnodigt voor een intake, dat ze dan niet komen. Dus dan is het voor ons ook heel lastig om inzicht te krijgen: hebben ze allemaal werk gevonden of is er een andere reden waarom ze niet komen?"

Bang voor wat er komt

Het lijkt erop dat een deel van de afname van het aantal klanten komt door de toeslagen en meer werkgelegenheid. Maar het verklaart niet dat de afname zo groot is.
"Ik ben heel bang als ik kijk wat er allemaal om ons heen gebeurt", zegt Wijmenga. "De financiële situaasje van ons land, bezuinigingen en belastingverhogingen, dat de mensen die het het meest nodig hebben weer in de problemen komen."
Dat kan weer gevolgen hebben voor het aantal klanten van de Voedselbank. Ze zijn erop voorbereid: volgens Wijmenga kunnen ze nog zeker het dubbele van het huidige klantenaantal aan.
We kijken niet op vijf euro.
Roland Wijmenga, Voedselbank Leeuwarden
Het kan zijn dat sommigen door de toeslagen en hogere salarissen net buiten de boot vallen om gebruik te mogen maken van de Voedselbank. "Maar we hebben de afspraak gemaakt om mensen ruimhartig tegemoet te komen. We kijken niet op vijf euro", zegt Wijmenga.
Hij denkt dat om het aantal klanten van de Voedselbank structureel te laten dalen, er iets gedaan moet worden voor de onderkant van de samenleving. Of de twee miljard van het Rijk genoeg is en wat daar precies mee gaat gebeuren, moet de tijd uitwijzen.
Wijmenga: "As dat opgaat in allerlei organisaties, dan komt het niet terecht bij de mensen die het nodig hebben. En dan hebben we weer iets opgetuigd waar mensen hun brood mee kunnen verdienen, maar waar de man in de problemen niets aan heeft."