Nieuw gedicht Dichter fan Fryslân: 'Fietsen in de regen'

Sigrid Kingma © Dichter fan Fryslân, Reyer Boxem
Gedichten en exacte vakken is een ongewone combinatie. Toch, of misschien wel juist daarom heeft Dichter van Fryslân Sigrid Kingma dat als thema gekozen voor een dichtwedstrijd. Alle Friese scholen krijgen vrijdag posters met de gedichten.
'Fietsen in de regen' heet Sigrid Kingma's twaalfde gedicht dat ze schreef als Dichter fan Fryslân. Deze keer is de aanleiding een poëziewedstrijd die ze zelf uitschreef, om de Friese poëzie naar middelbare scholen te brengen.
De gedichten moeten de lezers een andere blik geven op vakken zoals wiskunde, natuurkunde, biologie, scheikunde en economie, maar ook op aardrijkskunde en geschiedenis.
De poëzieposter is ontworpen door Silke Boersma:
© Afûk, Dichter fan Fryslân
Alle middelbare scholen in Fryslân ontvangen vrijdag posters met de gedichten. Voor haar 'Fietsen in de regen' koos Kingma het vak natuurkunde als onderwerp. De winnende gedichten zijn geschreven door Bauke Vermaas, Lara Kool-de Vries, Sietske Boonstra, Berber Spliethoff en Neeltje Terpstra. Ze zijn terug te lezen op de website van Dichter fan Fryslân.
Fietsen in de regen
Op een zomerse zondag komt in de regen
Newton in een fietswedstrijd Einstein tegen
Newton rijdt met zijn voorbladovaal
met een kettingweerstand minimaal
die theorie is verre van dwaas
en op de helling in een waas
vliegt hij omhoog in een vlaag
want hij weet: massa is traag
Einstein is niet zo creatief
de snelste tijd is relatief
Newton zoekt graag het middelpunt
zijn parapluterm zorgt voor een stunt
maar zelfs met die rikrakfiets in de baan
is Einstein nog niet zomaar te verslaan
Heeft hij er dan een motortje op?
Nee, geen kracht kan tegen logica op
al draag je een aerodynamisch tenue
fietsen gaat niet met een paraplu
Vertaling: Tsjerk Veenstra
Het project 'Dichter fan Fryslân' is een initiatief van de provincie Fryslân. Het wordt uitgevoerd door de Afûk. Met de benoeming van de Dichter fan Fryslân wil de provincie bij een breder publiek aandacht vragen voor de kunstvorm poëzie.
Meer informatie over de Dichter fan Fryslân is te vinden op de website dichterfanfryslan.nl. Sigrid Kingma is de derde Dichter fan Fryslân. De eerste was Eeltsje Hettinga, die voor zijn werk de Gysbert Japicxpriis kreeg en daarna was Nyk de Vries de Dichter fan Fryslân.