Noorden moet de creatiefste regio van Nederland worden, maar daar is geld voor nodig

Henk Rigter (links) en Joris Hoebe van de Creatieve Coalitie Noord © Omrop Fryslân
Rijksgeld voor de creatieve sector zou beter moeten worden verspreid over de regio's. Op dit moment is het niet eerlijk verdeeld: het meeste blijft hangen in de Randstad. De Creatieve Coalitie Noord wil dat veranderen.
Zo'n vijftig creatieve talenten, zoals kunstenaars, muzikanten, filmmakers en ontwerpers, hebben plannen zich te verenigen in de Creatieve Coalitie Noord: een koepelorganisatie voor iedereen die werkt in de creatieve sector.
Woensdag is de 'kick-off'' en zitten ze in Leeuwarden bij elkaar om te werken aan een manifest dat naar alle politieke partijen gaat. Dat doen ze nu, omdat er verkiezingen aankomen.

Filmgeld vooral naar Amsterdam

"Het is nu oneerlijk verdeeld", zegt Joris Hoebe van New Noardic Wave, een van de initiatiefnemers van de coalitie. "Mijn frustratie is dat bij veel rijkssubsidies de regio is overgeslagen. Wij willen dat het eerlijk wordt verdeeld."
Hoebe haalt daarbij zijn eigen vakgebied aan, de filmsector: "Het filmfonds geeft 90 procent of meer uit in Amsterdam."
Mensen in de creatieve sector geven kleur aan een regio.
Henk Rigter van Mooiedingenmakers
Een andere initiatiefnemer is Henk Rigter van Mooiedingenmakers. Hij heeft een simpel geformuleerd doel: "Wij willen van het Noorden de creatieste regio van Nederland maken." Dat kan, denkt Rigter, door de samenwerking te zoeken. "Als wij ons verbinden als makers dan zijn we iets, dan hebben we kracht en worden we gehoord."
Beiden denken het tij ook mee te hebben. Hoebe: "In de politiek gaat het nu over de regio. Nu, zo voor de komende Kamerverkiezingen, is het moment om de discussie te beïnvloeden."
Rigter: "Het zijn juist mensen in de creatieve sector die kleur geven aan een regio. Het Noorden is een schitterende regio om daar ruimte aan te geven."
Het Fries Museum haakt ook aan. Directeur Kris Callens vindt het van het grootste belang dat juist de makers zich nu verenigen. "Kunst en cultuur zorgen voor verbinding in de samenleving. De individuele makers spelen daar een belangrijke rol in."
Kris Callens, directeur Fries Museum © Ruben van Vliet, Fries Museum
Het Fries Museum is al een organisatie die veel financiële steun krijgt. Hoebe is niet bang dat dat invloed heeft op het verzoek dat zij zelf hebben: een betere verdeling van de subsidiegelden.
"Juist niet. Er is genoeg geld beschikbaar. Maar wordt het eerlijk verdeeld? Niet alles hoeft rond de ring A10 te landen." Rigter vult aan: "Dat kan ook ten noorden van de A7, zoals in Witmarsum of een van de Pekela's."