Friese boer wil koeien wegdoen, maar Drenthe geeft geen vergunning: "Het is echt niet te begrijpen"

Annelie Hofhuis-van 't Klooster en Bram van 't Klooster © Omrop Fryslân, Willem Vermeltfoort
Minder koeien willen houden, maar geen vergunning krijgen. En dat vanwege een provincie waar je niet eens woont. Het overkomt de boerenfamilie Van 't Klooster uit Fochteloo en Oosterwolde en dat maakt hen boos.
De familie heeft twee boerderijen binnen een kilometer van elkaar. Zoon Bram van 't Klooster werkt op een boerderij in Fochteloo, terwijl zijn ouders op dit moment op een boerderij in Oosterwolde zitten. Bram wil echter geen boer worden en wil de koeien overplaatsen naar de boerderij in Oosterwolde. Zijn zus Annelie wil er boeren, samen met haar man en kinderen.
Van de 70 koeien van Bram gaan er 40 naar Annelie. Dat betekent dat er 30 overblijven. "Uiteindelijk stoot je dus minder uit en heb je een boerderij minder dicht bij een Natura2000-gebied", zegt Bram. "Wij dachten dus dat het wel goed zou komen met de vergunning. Maar we zitten nu al twee jaar vast. Het is ongelooflijk."
Boer uit Fochteloo krijgt geen vergunning van Drenthe
Beide boerderijen zitten bijna tegen het Fochteloërveen aan. Het Natura 2000-gebied ligt in de provincies Fryslân en Drenthe en dus moeten beide provincies met de vergunning aan de slag. Fryslân wil de vergunning behandelen, maar Drenthe wil dat niet. "Als ik het op een verjaardag uitleg, snapt niemand het", zegt Annelie. "Het is echt ook niet te begrijpen."

In de hoek gedreven

Evengoed Fryslân als Drenthe wil niet op interviewverzoeken ingaan. Ze laten het bij schriftelijke reacties. Drenthe zegt dat de Raad van State de provincie in een hoek heeft geduwd. Zij zijn gestopt met het verlenen van vergunningen omdat ze eerst moeten uitleggen hoe ze de stikstofoverbelasting willen oplossen. Tot die tijd doen ze niets met nieuwe vergunningen.
De boeren vinden dat geen argument. "Wij verminderen toch juist de stikstofuitstoot?" zegt Bram. "Sterker nog: de koeien gaan helemaal weg."
Wij verminderen toch juist de stikstofuitstoot?
Bram van 't Klooster, veehouder in Fochteloo
Bram wil eigenlijk een recreatievoorziening voor toeristen opzetten, maar gaat nu voorlopig door met de boerderij in Fochteloo. Maar boeren in Fochteloo heeft volgens hem geen toekomst meer en dus wil hij vooruit kijken.
Tegen heug en meug gaat Bram nu op de oude voet verder. "Dit is toch eigenlijk het tegenovergestelde van wat de overheid wil. De koeien staan in Oosterwolde ook nog verder van het Natura-gebied af. We wachten het af, maar ik snap het allemaal niet meer."
Schriftelijke reactie provincie Drenthe
"In Drenthe zijn we gestopt met vergunningverlening voor extern salderen omdat wij niet kunnen voldoen aan de eisen die de Raad van State stelt. De Raad van State eist namelijk dat wij eerst uitleggen hoe we de stikstofoverbelasting gaan oplossen, voordat gebruik kan worden gemaakt van een (deels) stoppend bedrijf via extern salderen.
Omdat de stikstofaanpak nog in ontwikkeling is, is deze onderbouwing op dit moment nog niet te geven. Dat betekent ook dat wij niet kunnen instemmen met vergunningen van buurprovincies voor extern salderen."