Van de ene op andere dag je baan kwijt: hoe komen politici weer aan de bak?

Rendert Algra (CDA) © Hoge Noorden / Jacob van Essen
Ze zijn er genoeg, politici die dit jaar afscheid hebben genomen of nemen van de politieke arena. Maar wat gebeurt er met politici zodra ze uit de politiek stappen? En wat doet een wethouder als hij na de verkiezingen niet terugkeert in het college?
Niet alleen landelijke prominenten zoals Mark Rutte, maar ook Friese politici zoals Romke de Jong en Dennis Wiersma verlieten de politiek. Oud-Statenlid Rendert Algra, die werkzaam is bij het bureau 'Loopbaan na politiek', begeleidt ex-politici naar een nieuwe baan. Hieronder vijf vragen aan Rendert Algra.
Met alle veranderingen in het politieke landschap, hoe druk hebben jullie het?
"We zijn best wel druk. We volgen de bijna dagelijkse mededelingen dat er mensen afhaken. Die brengen we in kaart en dan proberen we te zorgen dat die mensen bij ons komen voor begeleiding."
Hoe gaat dat eigenlijk, zodra politici afscheid nemen?
"Als Tweede Kamerleden of wethouders daarmee stoppen, hebben ze in die tijd een goed inkomen verdiend. Ze moeten er binnen drie maanden voor zorgen dat ze een nieuwe baan hebben en weer genoeg verdienen. Lukt dat niet, dan moeten ze verplichte loopbaanbegeleiding accepteren."
Wat is wachtgeld? En is dat zo prettig als dat we vaak horen?
"Als een minister, Kamerlid of wethouder aftreedt, heeft hij recht op wachtgeld. De periode dat iemand wachtgeld krijgt, is afhankelijk van hoelang iemand in functie is geweest. In het eerste jaar gaat het om 80 procent van het loon, daarna gaat het naar 70 procent."
De Fryske Steateseal © Omrop Fryslân
"De regeling is niet zo riant als mensen vaak denken. Er zitten ook allemaal verplichtingen op om zo snel mogelijk weer uit het wachtgeld te komen. We begeleiden de mensen naar nieuwe banen of andere vormen van inkomsten. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren, het is niet de bedoeling dat ze er jaren in blijven zitten."
En hoe zit dat met Statenleden, of raadsleden?
"Statenleden mogen op eigen kracht zorgen om weer een gedeelte aanvullend loon te krijgen. Het Statenlidmaatschap is best veel werk, maar niet een volledig betaalde functie. Vaak werken Statenleden nog parttime en dan is het maar de vraag of de baas nog extra uren overheeft.
Komen oud-politici snel weer aan het werk?
"In deze tijd gaat het veel sneller dan bijvoorbeeld zes jaar geleden. Dat merken we wel. Toen kwamen mensen van 55 jaar en ouder vaak maar moeilijk aan het werk. Tegenwoordig is dat opgeschoven naar 62 of 63 jaar. Seniorenmedewerkers worden tegenwoordig sneller aangenomen."
"Maar het is sterk afhankelijk van wat politici daarvoor hebben gedaan en of ze dat hebben onderhouden. Veel wethouders of Kamerleden hebben daar geen tijd voor gehad. Dan kan het moelijker zijn om werk te vinden."