Waar zijn tekeningen schilder Wybrand de Geest? Tresoar en Fries Museum vragen om hulp

Zelfportret Wybrand de Geest (1629) © Rijksmuseum Amsterdam
Het Fries Museum en historisch centrum Tresoar zijn op zoek naar tekeningen van de Leeuwarder kunstenaar Wybrand de Geest. Die moeten in 2025 te zien zijn in een tentoonstelling die het museum over de schilder organiseert.
Bij de tentoonstelling wil het Fries Museum zijn album amicorum, zijn vriendenboek, laten zien, dat in bezit is van Tresoar. Maar er zijn 22 tekeningen uit het album gescheurd of gesneden. Tresoar en het Fries Museum hopen sommige daarvan terug te vinden.
Er zijn maar een paar vriendenboeken van kunstenaars. Wat nog wel is te zien in de De Geests album uit het jaar 1611, zijn de teksten in verschillende handschriften en zo nu en dan een tekening in inkt en verf.
Bijdrage uit 1615 van Wouter Crabeth, kunstschilder, met rechts een klein randje van een missende tekening © Tresoar
De achtergebleven randjes papier verraden dat zijn 22 tekeningen ontbreken. Tresoar denkt dat de tekeningen van onder anderen De Geest zijn broer Gilles uit het album gesneden zijn, omdat die geld opbrachten.
Mogelijk zijn ze bij verzamelaars en in museale collecties gekomen.
Een album amicorum was in de 16e en 17e eeuw vooral populair bij studenten die verschillende universiteiten aandeden. In elke universiteitsstad vroegen ze hoogleraren, medestudenten en andere interessante mensen om aan het album bij te dragen. Bijvoorbeeld in de vorm van een motto, gedicht of citaat.
Jongens van adel kozen voor de combinatie van een getekend familiewapen en hun naam. Voorbeelden daarvan zijn nog aanwezig in het album van Wybrand de Geest, waarschijnlijk omdat de wapenkundige tekeningen niet aan de man konden worden gebracht.
De Geest was in de twintiger jaren van de 17e eeuw de meest gevraagde portretschilder van zijn tijd. Zijn belangrijkste klanten waren de Friese Nassaus.
De jaren ervoor woonde hij in Utrecht, Parijs, Aix-en-Provence en Rome. Door zijn vriendenboek is bekend geworden met wat voor studenten en collega-studenten De Geest omging. Dat zijn onder anderen Gerrit Vredeman, Henrick Jans en Mathijs Harings.
De tekening van laatstgenoemde is een van de 22 tekeningen die zijn verdwenen.
Bijdrage uit 1613 van Gilles de Geest, met rechtsonder een zichtbaar restant van zijn tekening © Tresoar
Tresoar en het Fries Museum hopen nu op zijn minst een van de ontbrekende tekeningen terug te vinden. Ze vragen daarbij hulp van het publiek.
"De namen en handen van de kunstenaars zijn bekend", meldt Tresoar. "De afmetingen van de lastig te meten bladen zijn ongeveer 148 x 192 mm en sommige bladzijden dragen het watermerk van een 'narrenkap'."
Tips kunnen naar: m.stoter@friesmuseum.nl