Succespartuur Tjisse Steenstra neemt afscheid met winst

Renze Hiemstra, Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar met de kransen in Pingjum © Martin de Jong Fotografie
Het sterkste partuur van de afgelopen twee jaar heeft ook de laatste vrijeformatiepartij van dit seizoen gewonnen. In hun laatste wedstrijd samen pakten Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar de kransen in Pingjum.
Dat deden ze door in de finale af te rekenen met het partuur dat tweede staat op de ranglijst: Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra.
De finale ging eerst gelijk op. Op 3-2 in het voordeel van Steenstra kwam de partij stil te liggen, vanwege een blessure van Van der Bos. Die had zoveel pijn, dat Triemstra de opslag van hem moest overnemen.
© Martin de Jong Fotografie
Op 6-6 in dat eerst haalde Triemstra nog een bordje binnen met een bovenslag, maar daarna liepen Steenstra c.s. ermee weg. Op 5-3 6-4 was het gedaan.

Twee keer PC-winst

Het is de perfecte afsluiting voor het partuur van Steenstra, die volgend jaar met twee nieuwe maten kaatst, omdat Hiemstra en Wassenaar na dit seizoen stoppen met kaatsen op het hoogste niveau.
Steenstra, Hiemstra en Wassenaar hebben drie jaar met elkaar gekaatst. Zowel in 2022 als dit jaar wonnen ze de PC. Dit jaar zijn ze met negen overwinningen in de vrije formatie over het algemeen ook de sterkste.
Volgend jaar vormt Steenstra een partuur met Menno van Zwieten en Gabe Jan van Popta.

Vrije formatie mannen 2023

Waar Wanneer Winnaar
Franeker 7 mei Menno van Zwieten (1)
Menaam 14 mei Johannes van der Veen (1)
St.-Annaparochie 21 mei Gert-Anne van der Bos (1)
Dronryp 4 juni Tjisse Steenstra (1)
Stiens 11 juni Tjisse Steenstra (2)
St.-Jacobiparochie 18 juni Tjisse Steenstra (3)
Berltsum 25 juni Gert-Anne van der Bos (2)
Harlingen 2 juli Menno van Zwieten (2)
Heerenveen 7 juli Tjisse Steenstra (4)
Bolsward 9 juli Marten Bergsma (1)
Huizum 16 juli Gert-Anne van der Bos (3)
Minnertsgea 19 juli Menno van Zwieten (3)
Leeuwarden 23 juli Tjisse Steenstra (5)
Sexbierum 29 juli Marten Bergsma (2)
Arum 30 juli Tjisse Steenstra (6)
Franeker (PC) 2 augustus Tjisse Steenstra (7)
Witmarsum 6 augustus Marten Bergsma (3)
Moarre-Ljussens 19 augustus Gert-Anne van der Bos (4)
Bitgum 27 augustus Tjisse Steenstra (8)
Pingjum 3 september Tjisse Steenstra (9)
Er staan dit jaar nog twee doorelkaarloterspartijen op het programma: volgende week in Marsum en een week later in Leeuwarden.

Tuinenga wint ook weer

Ook het succesvolste partuur bij de vrouwen neemt afscheid met een overwinning. Ilse Tuinenga, Anne Monfils en Marrit Zeinstra waren vandaag de sterksten in Reduzum. Dat was voor de vrouwen ook de laatste vrijeformatiepartij van het seizoen.
In de finale was het partuur van Tuinenga te sterk voor Jeldou Koopmans, Jeska Terpstra en Gerde Lycklama à Nijeholt. Het is voor het partuur-Tuinenga de negende overwinning in de vrije formatie dit jaar. Alleen in Grou, begin dit seizoen, verloren ze de finale.
Tuinenga, Monfils en Zeinstra stoppen na dit seizoen allemaal met kaatsen op het hoogste niveau.

Vrije formatie vrouwen 2023

Waar Wanneer Winnaar
Easterlittens 13 mei Ilse Tuinenga (1)
Grou 11 juni Aletta van Popta (1)
St.-Jacobiparochie 18 juni Ilse Tuinenga (2)
Makkum 15 juli Ilse Tuinenga (3)
Arum 30 juli Ilse Tuinenga (4)
Witmarsum 6 augustus Ilse Tuinenga (5)
Harlingen 12 augustus Ilse Tuinenga (6)
Easterein 20 augustus Ilse Tuinenga (7)
Weidum (PC) 23 augustus Ilse Tuinenga (8)
Reduzum 3 september Ilse Tuinenga (9)