Gemeente blijft vasthouden aan opvang Oekraïners in Nijeholtpade

De boerderij waar het om gaat © Het Betere Boerenerf
Het college van Weststellingwerf blijft vasthouden aan het opvangen van 40 Oekraïense vluchtelingen in Nijeholtpade. Ook al is niet iedereen in het dorp tevreden over de gang van zaken.
De gemeente wil zo'n tien Oekraïense gezinnen opvangen in een oude boerderij aan de Hoofdweg. In juli is de boerderij verkocht aan een ondernemer, die daarna een huurovereenkomst met de gemeente heeft gesloten voor twee jaar.
Het plaatselijk belang heeft een brief aan de gemeenteraad gestuurd. In de brief wordt benadrukt dat het dorp de komst van vluchtelingen niet principieel afwijst, maar de schrijvers zijn niet te spreken over de procedure en hopen dat de plannen aangepast kunnen worden.
Er is verontwaardiging over dat het plan omwonenden overrompelde. Dat was ook te merken op een informatieavond eind juli. Plaatselijk belang wilde graag in gesprek met de burgemeester.

Gemeente vindt het verantwoord

Dat gesprek vond in augustus plaats. Burgemeester André van de Nadort heeft aangegeven begrip te hebben voor de gevoelens van de omwonenden, maar vindt ook dat het aantal van 40 vluchtelingen verantwoord is.
De gemeente wil nog wel kijken naar de samenstelling van de groep en of dat past voor het dorp, bijvoorbeeld als het gaat om de school.