Kwelder verhuist van Moddergat naar Delft om uit te zoeken of het golven breekt

Moddergat met een kweldergebied aan het Wad © ANP
Wetterskip Fryslân laat onderzoeken wat het effect van kwelders is op de kracht van golven. Daarvoor wordt er speciaal grond vanuit Peasens-Moddergat naar Delft gebracht.
Als uit het onderzoek blijkt dat kweldergras en het voorland van dijken een afzwakkende werking hebben op golven, dan hoeven dijken mogelijk minder ruimte in te nemen.
Wetterskip Fryslân doet het onderzoek samen met Deltares, Universiteit Twente en TU Delft. In september haalt het waterschap blokken uit het buitendijkse gebied aan de oostkant van Paesens-Moddergat.
Die grond wordt naar de zogenaamde 'Deltagoot' gebracht in Delft: daarin kan met extreme golven een grote storm worden nagemaakt. Daarmee kunnen onderzoekers meten wat het effect is van de planten in de kwelder.
De Deltagoot in Delft (archieffoto) © ANP
Op buitendijks gebied groeit vaak zeekweek, een blauwgrijze grassoort die een bijdrage kan leveren aan de waterkerende functie van de dijk. Daarnaast houdt het gras bij hoogwater ook slib vast en groeit het met de zeespiegelstijging mee.
Het kweldergras en het voorland zorgen er mogelijk voor dat de golfkracht afneemt. Mocht dat zo zijn, dan kunnen waterschappen het onderzoek gebruiken voor het ontwerpen van dijken.

Uitsteken in september

Het uitsteken van de grond gebeurt vanaf 4 september en duurt waarschijnlijk heel september nog. In totaal wordt er zo'n 270 vierkante meter grond uitgestoken.
Vrachtwagens brengen de grond naar Delft, waar eind dit jaar de testen met de golven in de Deltagoot plaatsvinden.