Vissen in Tsjûkemar is voor het Wetterskip "één van de hoogtepunten van het jaar"

Medewerkers van het Wetterskip bewonderen een snoekbaars van 92 centimeter © Omrop Fryslân
De visstand in het Tsjûkemar is wel eens slechter geweest. Dat is de eerste voorzichtige conclusie van Wetterskip Fryslân na een avond vissen op het grootste binnenwater van Fryslân. Ruimte voor verbetering blijft er wel.
Adviseur waterkwaliteit Jan Roelsma van Wetterskip Fryslân zag woensdagavond met genoegen hoe collega's een snoekbaars van 92 centimeter vingen, opmaten en weer teruggooiden in het meer.
"De aanwezigheid van vis en de conditie van de vis vertellen ons heel veel over de waterkwaliteit", zegt Roelsma.
Het vissen om de waterkwaliteit te onderzoeken wordt met opzet 's avonds en 's nachts gedaan. "De avond is het beste moment. Er is dan minder recreatie op het water en het water is ook koeler. Je krijgt dan de meest betrouwbare resultaten."
Neem van mij aan: dit is voor het Wetterskip één van de hoogtepunten van het jaar.
Jan Roelsma
Twee kleine vissersboten met een net tussen hen in leggen een afstand van 1 kilometer af over het meer om aansluitend te bekijken en op te meten wat er in het net zit. Zo wordt in twee nachten tijd het hele Tsjûkemar bevist.
De vis heeft er zelf zo weinig mogelijk onder te lijden, want na het opmeten en het invoeren van de gegevens worden ze weer gelijk in het meer teruggegooid. "Wij waren hier vijf jaar geleden voor het laatst. Neem van mij aan: dit is voor het Wetterskip één van de hoogtepunten van het jaar."
's Avonds is het niet druk op het Tsjûkemar © Omrop Fryslân
Waterschapsbestuurder Monique Plantinga had dat hoogtepunt niet graag willen missen. "De Tsjûkemar is het grootste binnenwater van Fryslân. Wij spannen ons in om de waterkwaliteit stap voor stap te verbeteren. De vissen geven een goede indicatie of we op de goede weg zijn."

Ruimte voor verbetering

De kwaliteit van het water moet nog beter worden om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water, die over vier jaar verplicht is. Onlangs wees natuurbeschermer Johan Vollenbroek het Wetterskip er in een kritische brief nog eens op dat volgens zijn gegevens het Friese binnenwater 'nog nergens' aan de Europese waterrichtlijn voldoet.
In het Tsjûkemar ziet Plantinga ruimte voor verbetering. "We moeten hier werken aan de helderheid van het water. Om de visstand te verbeteren, leggen we vispassages aan en natuurvriendelijke oevers met ondiepe waterzones. Dat is goed voor de vissen, want dan hebben ze een mooie beschermde plek om te paaien."
Vissen in het Tsjûkemar om de vis te meten en weer uit te zetten is voor Wetterskip Fryslân een hoogtepunt
Maar niet alle vis is goed voor de helderheid van het water. In het Tsjûkemar zwemt ook veel brasem rond, een vissoort die graag in de venige bodem omwroet. Het meer wordt daar niet helderder van.
"Wat minder brasem en wat meer snoek zou misschien beter zijn", zegt Roelsma daarover. Hij voegt eraan toe dat het nog te vroeg is voor een definitieve analyse. "Maar mijn eerste indruk is niet verkeerd. De vis verkeert in goede conditie, ik word hier wel blij van."

"Vervuiling bij de bron aanpakken"

Volledig voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water valt nog niet mee, vertelt Plantinga. "Het Wetterskip kan dat niet alleen. We zullen de vervuiling bij de bron moeten aanpakken door hier ook afspraken over te maken met de industrie en de landbouw."
Plantinga hoopt ook dat het Fries Programma voor het landelijk gebied - het FPLG - snel kan beginnen, want dan komt ook meer geld beschikbaar voor verbeteren van de waterkwaliteit.
Naast het Tsjûkemar onderzoekt Wetterskip Fryslân deze week ook de visstand in de Grutte Wielen, de Dokkumer Ie en de Opsterlânske Kompanjonsfeart.